Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Творча лабораторія «Театр танцю «Грін»

 

logo copy

ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ «ТЕАТР ТАНЦЮ ,,ГРІН´´»

 

Локація: бул. Ігоря Шамо 18/2, Інститут мистецтв, ауд. 220

Керівник центру: Грек Володимир Анатолійович, завідувач кафедри хореографії, заслужений діяч мистецтв України.

Курс підготовки – І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ

Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.30 по 16.30

Мета діяльності: підготовка майбутнього хореографа, керівника хореографічного колективу, артиста ансамблю танцю, балетмейстера, який відповідає потребам сучасного ринку праці, здатного до творчої діяльності, вирішення комплексних проблем, орієнтації на високий результат.

Завдання: формування фахових компетенцій та професійного підходу до створення хореографічних композицій в процесі постановчої діяльності.

організаційна – здатність підготувати та представляти творчий продукт на мистецькому просторі; планувати, організовувати, координувати діяльність суб’єктів хореографічного процесу.

мистецтвознавча – здатність застосовувати знання з історії та теорії різних видів мистецтва у професійній діяльності.

художньо-сценічна – володіння технікою виконання та методикою постановки хореографічної композиції; здатність виявляти свій акторський талант у процесі репетиційної та сценічної діяльності.

Навчальні дисципліни, які вивчаються на базі центру: Мистецтво балетмейстера; Хореографічний ансамбль; Сценічний костюм та основи сценографії; Композиція і постановка танцю, Теорія і методика мистецтва балетмейстера.

Навчальні практичні результати діяльності: хореографічні постановки, балетні, концертні вистави, хореографічні композиції на вокальні (інструментальні) номери, в опері (мюзиклі).

Обладнання: дзеркала настінні, акустична система, музичні інструменти: фортепіано та баян, хореографічні станки дворядні, танцювальна паркетна дошка, кондиціонери.

 

НАВЧАЛЬНА СТУДІЯ ПЛАСТИЧНО-ХОРЕОГРАФІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Локація: бул. Ігоря Шамо 18/2, Інститут мистецтв, ауд. 118

Керівник центру: Карлицька Світлана Вікторівна, викладач кафедри хореографії.

Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.30 по 16.30

Мета діяльності: розвиток фізичних можливостей тіла, сценічної пластики, акторської майстерності танцівника; формування педагогічної компетентності майбутніх керівників хореографічних колективів.

Навчальні дисципліни, які вивчаються на базі центру: Фізичне виховання (тренаж за професійним тренуванням); Методика роботи з хореографічним колективом; Акторська майстерність та режисура в хореографії; Хореографічно-педагогічний практикум; Методика викладання хореографічних дисциплін.

Навчальні практичні результати діяльності: постановка акторських, пластичних, пантомімних етюдів, навчальних комбінацій, фрагментів занять з хореографії з урахуванням вікових особливостей танцівників.

Обладнання: дзеркала настінні, акустична система, хореографічні станки, музичні інструменти: фортепіано та баян, танцювальна паркетна дошка.

 

НАВЧАЛЬНА СТУДІЯ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТА КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ

Локація: бул. Ігоря Шамо 18/2, Інститут мистецтв, ауд. 001

Керівник центру: Копієвський Олег Дмитрович, викладач кафедри хореографії.

Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.30 по 16.30

Мета діяльності: формування виконавської майстерності в галузі народно-сценічної та класичної хореографії.

Навчальні дисципліни, які вивчаються на базі центру: Народно-сценічний танець; Класичний танець; Сучасні форми класичного танцю.

Навчальні практичні результати діяльності: Образне виконання народних танцювальних етюдів, класичних варіацій, клас-концертів, володіння методикою побудови танцювальних комбінацій та занять з класичного та народно-сценічного танцю.

Обладнання: дзеркала настінні, акустична система, хореографічні станки, танцювальна паркетна дошка.

 

НАВЧАЛЬНА СТУДІЯ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ

Локація: бул. Ігоря Шамо 18/2, Інститут мистецтв, ауд. 002

Керівник центру: Коростельова Марія Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії.

Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.30 по 16.30

Мета діяльності: формування виконавської майстерності в галузі сучасної хореографії, вивчення стилістичних особливостей джаз-танцю, джаз-модерну, контемперарі, танцювальної імпровізації, сучасних популярних форм танцю та сучасної інтерпретації фольклору.

Навчальні дисципліни, які вивчаються на базі центру: Сучасний танець, сучасна інтерпретація фольклору.

Навчальні практичні результати діяльності: опанування манерою та методикою виконання різних стилів та напрямків сучасної хореографії; володіння методикою побудови танцювальних комбінацій та занять з сучасного танцю.

Обладнання: дзеркала настінні, акустична система, хореографічні станки, танцювальний ліноліум.

 

НАВЧАЛЬНА СТУДІЯ СУЧАСНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ

Локація: бул. Ігоря Шамо 18/2, Інститут мистецтв, ауд. 207

Керівник центру: Кравчук Сергій Іванович, викладач кафедри хореографії.

Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.30 по 16.30

Мета діяльності: формування виконавської майстерності в галузі сучасної бальної хореографії, соціального та історико-побутового бального танцю.

Навчальні дисципліни, які вивчаються на базі центру: Сучасний бальний танець, Історико-побутовий та соціальний бальний танець.

Навчальні практичні результати діяльності: опанування манерою та методикою виконання бальних танців латиноамериканської та європейської програми, соціальних танців та історико-побутових; володіння методикою побудови танцювальних комбінацій та занять з сучасного бального танцю, організація та участь у студентському балі.

Обладнання: дзеркала настінні, акустична система, фортепіано, хореографічні станки, танцювальна паркетна дошка.

 

horeogr-02
horeogr-03
horeogr-05