Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

2022 рік

Порядок денний засідання кафедри

№ 2 від 11 лютого 2022 року:

 1. Про проведення кураторських годин. Доповідачі: завідувач кафедри Людмила Андрощук, куратори груп.
 2. Про участь в науково-практичних конференціях Доповідачі: завідувач кафедри Людмила Андрощук .
 3. Затвердження програм фахових  вступних випробувань та творчого конкурсу на 2022 рік. Доповідачі: завідувач кафедри Людмила Андрощук
 4. Про хід підготовки кваліфікаційних робіт. Доповідачі: керівники кваліфікаційних робіт.
 5. Проведення Днів відкритих дверей кафедри хореографії. Доповідач Анна Хмельова. 
 6. Про оновлення програм навчальних дисциплін, оновлення списку використаних джерел. Доповідач: завідувач кафедри Людмила Андрощук.
 7. Про розробку комплексних заходів щодо запобіганню відрахуванню студентів Доповідач: завідувач кафедри Людмила Андрощук 
 8. Про стажування та підвищення кваліфікації викладачів кафедри хореографії Доповідач: завідувач кафедри Людмила Андрощук.
 9. Про відповідність кадрового складу кафедри Ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності. Доповідач: завідувач кафедри Людмила Андрощук 
 10. Про залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків, фахівців в галузі, випускників.   Доповідач: завідувач кафедри Людмила Андрощук. 
 11. Про оновлення сторінок кафедри в соціальних мережах  Доповідач: завідувач кафедри Людмила Андрощук. 
 12. Про контроль стану підготовки курсових робіт. Доповідач: завідувач кафедри Людмила Андрощук. 
 13. Про проміжний перегляд кваліфікаційних робіт студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри Людмила Андрощук. 
 14. Про підготовку до підписання угод про співпрацю з Інститутом проблем сучасного мистецтва та Державним педагогічним університетом імені Іона Крянге Доповідач: завідувач кафедри Людмила Андрощук. 
 15. Різне.

Порядок денний засідання кафедри

№ 1 від 24 січня 2022 року:

 1. Обговорення результатів атестації випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Хореографія». Доповідач:  Людмила Андрощук
 2. Затвердження переліку вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти згідно Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін студентами Київського університету імені Бориса Грінченка. Доповідач:  Людмила Андрощук
 3. Звіт про проходження виробничої практики студентів першого    (бакалаврського) рівня вищої освіти Доповідач:  керівник практики Світлана Карлицька 
 4. Затвердження плану роботи наукового гуртка  «Dance community» на 2022 рік. Доповідач:  Марія  Коростельова 
 5. Про підготовку до ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід, тенденції, перспективи». Доповідач:  Людмила Андрощук
 6. Про проведення міжнародного конкурсу молодих балетмейстерів «Dance generation» Доповідач:  Людмила Андрощук
 7. Про заходи щодо популяризації академічної доброчесності. Доповідач:  Людмила Андрощук.
 8. Укладання плану залучення до освітнього процесу на ОПП Хореографія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти професіоналів-практиків та експертів в галузі Доповідач:  Людмила Андрощук.
 9. Про стан підготовки кваліфікаційних робіт. Доповідачі: керівники кваліфікаційних робіт.
 10. Про рекомендацію випускників спеціальності хореографії в Раду випускників Доповідач:  Людмила Андрощук.
 11. Різне.