Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

2021 рік

Порядок денний засідань кафедри

№ 13 від 20 грудня 2021 року

 1. Затвердження звіту  кафедри  за 2021 рік. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 2. Здійснення контролю за успішністю і відвідуванням занять студентами. Робота з відстаючими  студентами. Доповідачі: куратори груп.
 3. Про перегляд та вдосконалення ОПП Хореографія (бакалаврського) та другого (магістерського рівня вищої освіти). Доповідачі: гаранти ОПП Людмила Андрощук та Тетяна Медвідь; члени робочих груп.
 4. Розгляд пропозицій щодо вдосконалення переліку дисциплін вільного вибору для студентів спеціальності 024 Хореографія першого (бакалаврського) та другого (магістерського рівня вищої освіти). Доповідачі: викладачі.
 5. Створення робочих груп щодо укладання списку вибіркових дисциплін вибору для студентів спеціальності 024 Хореографія першого (бакалаврського) та другого (магістерського рівня вищої освіти) на 2022-2023 навчальний рік (завідувач кафедри). Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 6. Оновлення репертуару ТТ «Грін» . Доповідачі: викладачі. 
 7. Про планування тематики кураторських годин на 2 семестр 2021-2022 навчального року. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 8. Звіт про діяльність наукового гуртка. Доповідач: Коростельова М. Д.
 9. Про результати анкетування здобувачів вищої освіти про практику. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.

Порядок денний засідання кафедри 

№ 12 від 6 грудня 2021 року

 1. Про затвердження тематики магістерських кваліфікаційних робіт Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 2. Про підготовку до  заліково-екзаменаційної сесії, оформлення програм екзаменів з навчальних дисциплін. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 3. Про відвідування занять студентами. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 4. Про проведення індивідуальної роботи з батьками студентів, що мають труднощі у навчанні. Доповідачі: куратори академічних груп.
 5. Про проведення кураторських годин. Доповідачі:куратори академічних груп.
 6. Про залучення студентів до участі в Інститутських та загальноуніверситетських заходах відповідно до плану роботи інституту мистецтв та університету . Доповідачі: куратори академічних груп.
 7. Про підготовку до дня відкритих дверей кафедри хореографії (17.12.2021)  Доповідач:Хмельова А. І.
 8. Про підготовку звіту про наукову роботу за 2021 рік. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 9. Про підсумки творчої роботи кафедри хореографії за 2021 рік. Доповідач: Єліна А. С.
 10. Про підготовку звіту про соціально-гуманітарну роботу за 2021 рік.Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 11. Про результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо процесу організації та проведення практики в 2020-2021 навчальному році Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 12. Про контроль стану проведення виробничої практики студентів спеціальності 024 Хореографія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 13.  Про оновлення інформації в соціальних мережах, сайті кафедри та існуючих профілів в соціальних мережах. Доповідачі:Андрощук Л. М., Бородій Л. В., Коростельова М. Д.
 14. Про проміжний перегляд магістерських кваліфікаційних робіт. Доповідачі: керівники кваліфікаційних робіт).
 15. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін для студентів спеціальності Хореографія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 16. Про результати роботи комісії для перевірки унікальності творчої частини кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук. 
 17. Про затвердження програми виробничої (асистентської) практики для  здобувачів 1 курсу ОС Магістр. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.

Порядок денний засідання кафедри

№ 11 від 19 листопада 2021 року

 1. Про форму проведення підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 2. Про перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з використанням програмного забезпечення в базі випускових робіт. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 3. Про створення комісії для перевірки унікальності творчої частини кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.

Порядок денний засідання кафедри

№ 10 від 3 листопада 2021 року

 1. Про допуск студентів спеціальності 024 Хореографія другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання до кваліфікаційних екзаменів. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 2. Про затвердження екзаменаційних комісій на зимову сесію 2021-2022 навчального року для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 3.  Про затвердження вимог до виконання кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 024.00.01 освітнього рівня другого (магістерського). Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 4. Про підготовку  звіту про роботу кафедри хореографії  за 2021 рік. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 5. Про перспективний плани розвитку кафедри хореографії. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.

Порядок денний засідання кафедри 

№ 9 від 22 вересня 2021 року

 1. Про вдосконалення ЕНК освітніх компонентів ОПП Хореографія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти. Доповідач:  завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 2. Про відповідність кадрового складу кафедри хореографії Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (зі змінами постанова Кабінету Міністрів України № 365 від 24.03.2021 року). Доповідач:  завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 3. Про планування роботи викладачів на 2021-2022 н.р. (відповідно до Наказу № 414 від.10.06.2021 року «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету»). Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 4. Про план наукової діяльності кафедри на 2021-2026 рр. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 5. Про розподіл громадських доручень. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 6. Засідання фокус-груп. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 7. Розробка та затвердження програм практики для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 8. Про проведення кураторських годин. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук. 
 9. Підготовка до участі студентів першокурсників у традиційному заході «Я- студент». Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 10. Діагностика соціально-психологічної адаптованості студентів їх рівня тревожності в міжособистих та міжгрупових відносинах. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 11. Затвердження тематики кваліфікаційних робіт студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 12. Затвердження тематики курсових робіт. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 13. Затвердження методичних рекомендацій до виконання творчої роботи для студентів спеціальності 024 Хореографія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньор-професійної програми 024.00.01 Хореографія.
 14. Затвердження програм кваліфікаційних екзаменів для здобувачів другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 15. Про Наказ № 628 про заходи щодо запобігання гострої респіраторної інфекції COVID-19. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.

Порядок денний засідання кафедри

№ 8 від 30 серпня 2021 року

 1. Про оновлення робочих програм освітніх компонентів відповідно до ОПП 024.00.01 Хореографія (за видами) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та ОПП 024.00.01 Хореографія другого (магістерського) рівня вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 2. Про затвердження робочих програм освітніх компонентів відповідно до ОПП 024.00.01 Хореографія (за видами) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та ОПП 024.00.01 Хореографія другого (магістерського) рівня вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 3. Про оновлення методичних рекомендацій до виконання кваліфікаційних робіт. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 4. Про затвердження груп забезпечення (робочих груп) ОПП Хореографія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.  Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 5. Про навчальне навантаження викладачів  Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.
 6. Про здійснення вибору дисциплін з каталогу здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Людмила Андрощук.

Порядок денний засідання кафедри

№ 7 від 1 липпня:

 1. Про результати підсумкової атестації студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 2. Про затвердження звіту голови ЕК підсумкової атестації студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 3. Про врахування рекомендацій голови ЕК щодо вдосконалення процесу підготовки здобувачів вищої освіти до підсумкової атестації. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.

Порядок денний засідання кафедри

№ 6 від 15 червня 2021 року:

 1. Про допуск студентів 1-3, 5 курсів до атестації Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 2. Проведення консультацій для абітурієнтів ( систематично). Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 3. Виконання плану наукової роботи та корпоративного стандарту викладачами  кафедри хореографії. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 4. Підготовка проміжного звіту роботи кафедри хореографії за 1 півріччя 2021 року. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 5. Підготовка до вступної компанії 2021 року. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.

Порядок денний засідання кафедри

№ 5 від 28 травня 2021 року:

 1. Про заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедри хореографії Інституту мистецтв. Доповідач: Таранник А. О. – заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи.
 2. Про обрання лічильної комісії для підрахунку голосів таємного голосування щодо кандидатур на проходження по конкурсу. Доповідач: Таранник А. О. – заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи.
 3. Звіт роботи за період 2020-2021 року. Доповідачі: викладач кафедри хореографії Анна Єліна, викладач кафедри хореографії Анна Хмельова, викладач кафедри хореографії Світлана Карлицька, професор кафедри хореографії Григорій Чапкіс, завідувач кафедри хореографії Володимир Грек
 4. Процедура таємного голосування
 5. Підрахунок голосів
 6. Оголошення результатів голосування.

Порядок денний засідання кафедри

№ 4 від 27 квітня 2021 року:

 1. Про виконання навчального плану студентами спеціальності «Хореографія». Виявлення студентів, що мають заборгованості по виконанню програмного матеріалу.  Доповідають викладачі кафедри
 2. Про розробку плану заходів по вдосконаленню освітнього процесу на освітньо – професійній програмі «Хореографія» першого бакалаврського та другого магістерського рівнів вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 3. Про створення фокус груп та затвердження дедлайну по роботі над вдосконаленням змісту робочих програм ОПП на 2021-2022 н.р. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 4. Про стан виконання першої наукової частини магістерської кваліфікаційної роботи студентами другого ( магістерського) рівня вищої освіти. Доповідачі: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії Наталія Терешенко, завідувач кафедри хореографії – Володимир Грек.
 5. Про проходження по конкурсу на заміщення вакантних посад. 
 6. Обговорення відкритих занять претендентів на проходження по конкурсу. Доповідач: викладач кафедри – Прусова Леся Віталіївна.
 7. Про стан написання курсової роботи з дисципліни «Методика роботи з хореографічним колективом» студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Доповідач: кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри Тетяна Луговенко
 8. Про підготовку до Атестації здобувачів освіти на ОПП. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 9. Про подовження терміну здачі творчої роботи для випускового курсу першого бакалаврського рівня вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 10. Різне.

Порядок денний засідання кафедри

№ 3 від 2 березня 2021 року:

 1. Про затвердження освітньо-професійної програми «Хореографія» першого бакалаврського рівня вищої освіти. Доповідач: кандидат мистецтвознавства, доцента кафедри хореографії Тетяна Медвідь.
 2. Про затвердження освітньо-професійної програми «Хореографія» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Доповідач: кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії, Тетяна Медвідь.
 3. Про перехід на дистанційну форму навчання. Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 4. Про щоденний моніторинг стану захворюваності здобувачів освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 5. Про здійснення контролю за успішністю і відвідуванням занять студентами. Робота з відстаючими студентами. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 6. Про заповнення робочої документації. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 7. Про розвиток україномовного середовища в університеті. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 8. Про діяльність кураторів. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 9. Про затвердження графіку взаємовідвідування навчальних дисциплін викладачами кафедри хореографії. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 10. Наповнення ЕНК з навчальних дисциплін. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 11. Про виконання корпоративного стандарту та підготовку до проходження по конкурсу на заміщення вакантних посад професорсько- викладацького складу кафедри хореографії.
 12. Грек Володимир Анатолійович, Чапкіс Григорій Миколайович, Єліна Анна Сергіївна, Кравчук Сергій Іванович, Карлицька Світлана Вікторівна, Хмельова Анна Ігорівна. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 13. Про результати проходження практики Виробничої (з відривом від навчання) студентів другого ( магістерського) рівня вищої освіти
 14. Доповідачі: професор кафедри хореографії, Боровик Тетяна Василівна, викладач кафедри хореографії, Прусова Леся Віталіївна
 15. Про організацію анкетування студентів 2-3 курсу щодо якості викладання дисциплін та забезпечення освітнього процесу спеціальності «Хореографія». Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 16. Різне

Порядок денний засідання кафедри

№ 2 від 3 лютого 2021 року:

 1. Про підведення підсумків зимової сесії. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 2. Про порядок ліквідації академічної заборгованості. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 3. Про дотримання регламенту проведення екзаменів. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 4. Про організацію освітнього процесу II семестру. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 5. Про ведення робочої документації. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 6. Про виконання Корпоративного стандарту наукової діяльності співробітників Університету. Доповідачі: професорсько-викладацький склад кафедри хореографії про стан написання наукових статей.
 7. Про заповнення ЕНК. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 8. Про підготовку до проведення Виробничої практики (з відривом від навчання). Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 9. Про результати написання першої науково-дослідної частини творчо роботи.  Доповідачі: доцент кафедри Тетяна Луговенко, доцент кафедри Марія Коростельова, доцент кафедри В’ячеслав Вітковський, доцент кафедри Тетяна Медвідь.
 10. Про затвердження програми Комплексного кваліфікаційного іспиту з педагогіки, психології, та методики роботи з хореографічним колективом. Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 11. Про обрання кандитатури секретаря кафедри. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.

Порядок денний засідання кафедри

№ 1 від 11 січня 2021 року:

 1. Про стан підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Хореографія» першого бакалаврського рівня вищої освіти. Доповідач: гарант ОПП, доцент кафедри хореографії Тетяна Медвідь.
 2. Про затвердження вибіркових дисциплін для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 3. Про затвердження плану роботи наукового гуртка «Dancе community» на 2021 рік. Доповідач: доцент кафедри хореографії Марія Коростельова.
 4. Про результати та особливості проходження виробничої практики студентів групи ХРб-1-17-4.0д. Доповідач: керівники практики: Олег Копієвський, Світлана Карлицька.
 5. Про особливості формування критеріїв оцінювання різних видів робіт в робочих програмах та відповідних розділах ЕНК. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 6. Про наукову діяльність викладачів кафедри. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 7. Про стан розробки та впровадження ЕНК в освітній процес та результати сертифікації. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 8. Про заповнення робочої документації та допуск студентів до складання сесії. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 9. Про обрання делегатів Зборів трудового колективу Інституту мистецтв. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 10.  Про заповнення індивідуальних навчальних планів. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.
 11.  Про планування гостьових лекцій. Доповідач: завідувач кафедри хореографії Володимир Грек.