Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

НА КАФЕДРІ ХОРЕОГРАФІЇ ВІДБУЛАСЬ ЗУСТРІЧ З РОБОТОДАВЦЯМИ

фото_підписання_угоди_з_д-топ_2.jpg

Відбулась зустріч директора Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка кандидата мистецтвознавства, доцента, гаранта ОП П 24.00.01 «Хореографія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Медвідь Тетяною Анатоліївною та завідувача кафедри хореографії, кандидата педагогічних наук, доцента, гаранта ОПП 24.00.01  «Хореографія» другого (магістерського) рівня вищої освіти Андрощук Людмили Михайлівни з представниками танцювального театру розвитку «D-TOP». На кафедру хореографії завітали керівник та хореограф театру Черненко Нікіта Олександрович, режисер-постановник Чистякова Ольга Анатоліївна, хореографі-постановник Черненко Наталія Володимирівна. В ході зустрічі були обговорені перспективи співпраці та актуальні питання розвитку хореографічної освіти. 

Тетяна Анатоліївна наголосила на важливості співпраці в напрямку вдосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти у відповідності до потреб ринку праці. Представники танцювального театру розвитку «D-TOP» запропонували напрями співпраці та познайомились з програмою виробничої практики для студентів 4 курсу спеціальності 024 «Хореографія»

Результатом зустрічі стало підписання договору про проходження практики студентами на базі танцювального театру розвитку «D-TOP»

.