Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Кафедра хореографії взяла участь у Всекраїнському науково-практичному семінарі-практикумі «Гарант освітньої програми: актуальні проблеми сьогодення в контексті розвитку спеціальності 024 Хореографія»

29 верСемінар_Львів_3.jpgесня 2021 року директор Інституту мистецтв, доцент кафедри Медвідь Тетяна Анатоліївна та завідувач кафедри хореографії Андрощук Людмила Михайлівна  взяли участь у Першому Всеукраїнському науково-практичному семінарі-практикумі «Гарант освітньої програми: актуальні проблеми сьогодення в контексті розвитку спеціальності 024 Хореографія» за участі закладів вищої освіти України, Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, членів Галузевої експертної ради 02 «Культура і мистецтво», громадських організацій та роботодавців, громадських організацій.

Організатор: Львівський національний університет імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв. (координатор Олександр Плахотнюк).

 

 

Основні тематичні напрямки роботи науково-практичного семінар-практикуму:

  • Гарант освітньої програми: особливості діяльності, роль у стратегії розвитку надання якісної освіти ;
  • Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку якісної вищої освіти спеціальності 024 Хореографія;
  • Формування освітніх програм відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти та третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії);
  • Особливості регіонального контексту освітніх програм за спеціальністю 024 Хореографія; 
  • Інноваційні підходи підготовки фахівців спеціальності 024 Хореографія; 
  • Впровадження Стандартів вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія: проблеми та перспективи.

Науково-педагогічні працівники кафедри хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка мали можливість поділитися зі слухачами семінару позитивним досвідом проходження акредитації, надати корисні практичні поради для підготовки до проходження процедури акредитації під час доповідей: 

«Ідеальний портрет гаранта освітньої програми: роздуми експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (доповідач: Людмила Андрощук);

«Роль гаранта в успішній реалізації ОП: практичні поради» (доповідач: Тетяна Медвідь). 

Результати плідного обговорення, яке відбувалося під час семінару будуть корисними під час реалізації освітніх програм зі спеціальності 024 «Хореографія» Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

Львів_семінар_4.jpg 

 Семінар_Львів_2.jpg

Семінар_Львів_29.09_1.jpg