Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Обговорення проєкту нової редакції освітньо-професійної програми «Хореографія» (за видами) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з роботодавцями та здобувачами освіти

IMG 3559 min

 

 

   

       26 грудня 2020 року в Інституті мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка відбулося обговорення проєкту нової редакції освітньо-професійної програми «Хореографія» (за видами) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з роботодавцями та здобувачами освіти.

Захід був ініційований робочою групою розробників освітньо-професійної програми: Тетяна Медвідь, кандидат мистецтвознавства, доцент, директор Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (гарант освітньої програми), Володимир Грек, заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри хореографії, Тетяна Луговенко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії.

На зустріч були запрошені представники різних груп стейкхолдерів:

  • Академічна спільнота:

Тетяна Боровик, народна артистка України, професор кафедри хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка,

Тетяна Михалевич, заслужена артистка України, доцентка кафедри хореографії та пластичного виховання Київського університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого;

  • Фахівці-практики в галузі хореографії, потенційні роботодавці:

Владислав Товбер, художній керівник народного художнього колективу ансамблю танцю «Нью-Анс»,

Микита Черненко, майстер спорту України зі спортивних бальних танців, керівник театру танцю «D. TOP».

Тетяна Левчук, директорка початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа українського танцю Барвіночок»;

  • Здобувачі освіти за освітньо-професійною програмою «Хореографія» (за видами):

студентки 3 курсу  Романюк Євгенія  та Ярославцева Софія;

студентки 4 курсу Дера Анастасія, Похилюк Валерія;

Гарант освітньої програми Тетяна Медвідь представила нову редакцію освітньо-професійної програми, акцентуючи увагу на зміни, внесені у розділи ОПП відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

  • загальна інформація про освітню програму (уточнення кваліфікації),
  • перелік компетентностей випускника,
  • програмні результати навчання,
  • перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічну послідовність
  • форми атестації здобувачів вищої освіти.

В новій редакції також були враховані пропозиції від викладачів, студентів, керівників баз практик і роботодавців, отримані у неформальному спілкуванні під час зустрічей на днях відкритих дверей кафедри хореографії, під час обговорення результатів проходження практики, а також шляхом анонімного опитування студентів.

У процесі обговорення ОПП представники академічної спільноти та роботодавців відзначили вдалий добір освітніх компонент програми, які спрямовані на формування фахових компетентностей майбутнього хореографа, зауважили на доцільному розподілі кредитів на освітні компоненти. Позитивно відгукнулися на збільшення видів і тривалості практик, однак порадили внести незначні зміни у структурно-логічну схему освітньо-професійної програми, а саме: навчальну практику перенести на 3 курс. Здобувачі освіти зазначили позитивним внесення до переліку дисциплін нової компоненти: Арт-менеджмент хореографічних проєктів.

Конструктивне обговорення визначило, що внесені зміни є доцільними і наявний проєкт нової редакції ОПП може бути винесений на обговорення на Вченій раді Інституту мистецтв.