Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Результати наукової роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 024 Хореографія за 2021-2022 навчальний рік

Впродовж 2021-2022 навчального року здобувачі вищої освіти спеціальності 024 Хореографія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти активно долучалися до наукових заходів 

Впродовж 2021- 2022 навчального року студенти взяли участь в конференціях:

  • ХІІI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (10.11.2021 року, м. Львів).
  • ХІV Всеукраїнська науково-практична конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (13.04.2022 року, м. Львів).
  • ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) «Мистецтво танцю і

хореографічна освіта: досвід, тенденції, перспективи» (29.04.2022 року, м.Київ).

  • ІХ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Мистецька

освіта у контексті євроінтеграційних процесів» (12.05. 2022 року, м. Умань).

  • X Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції студентів, аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури» (26.05. 2022 року, м. Київ).

На пленарних засіданнях конференцій презентували результати своїх наукових пошуків  19 студентів.

 В рамках діяльності наукового гуртка кафедри хореографії «Dance community» (керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Коростельова М. Д.) студенти взяли участь у таких заходах:

  • online конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку хореографічного мистецтва» (15.02.2022 ).
  •  онлайн дискусійна платформа наукового гуртка кафедри хореографії в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції  (з міжнародною участю) «Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід, тенденції, перспективи» (29.04.2022 ). 
  •  дискусійна платформа наукового гуртка в рамках захисту творчих робіт  студентів 4 курсу спеціальності 024 Хореографія (16.05.2022).
  • дискусійна платформа наукового гуртка в рамках захисту курсових робіт  студентів 3 курсу спеціальності 024 Хореографія з Методики роботи з хореографічним колективом (17.06.2022).

За результатами наукових пошуків студентів впродовж 2021-2022 навчального року опубліковані в збірках студентських наукових праць та подані до друку 40 студентських публікацій.