Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Студенти-хореографи взяли участь у всеукраїнській конференції «Хореографічна культура – мистецькі виміри».

Афіша_конференція_10_листопада_2021.jpg

   Здобувачі вищої освіти 5 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 024 Хореографія (освітньо-професійна програма 024.00.01  «Хореографія») 10.11.2021 року взяли участь в ХІІI Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Хореографічна культура – мистецькі виміри».  Організатор конференції –  кафедра режисури і хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка (голова оргкомітету –  кандидат  мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка Олександр Плахотнюк).

   На конференції були представлені результати наукових пошуків здобувачів в межах вивчення дисципліни «Методологія і методи наукових досліджень» (викладач – кандидат педагогічних наук, доцент Андрощук Людмила Михайлівна):

  • Боднар Тетяни Андріївни «Особливості підготовки танцювального проєкту: простір сцени та відеоробота»;
  • Артьомова Дмитра Миколайовича «Хореографія як засіб вираження соціально-психологічних проблем танцівника»;
  • Похилюк Валерії Валеріївни «Еволюція іспанського танцю крізь призму розвитку жіночності»;
  • Дери Анастасії Олександрівни «Роль неокласичного танцю в еволюції сучасної хореографії»;
  • Безносюка Олександра Олеговича «Специфіка роботи хореографа з людьми з вадами слуху»;
  • Кашицької Іванни Іванівни «Соціальні танці: роль та особливості їх створення»;
  • Деревецька Альона Тарасівна «Зародження постмодерністичного танцювального кінематографу»;
  • Дємєхіна Данила Валерійовича «Роль хореографа у підготовці телевізійного шоу».

Кафедра хореографії Інституту мистецтв висловлює щиру подяку організаторам конференції та бажає подальших наукових та творчих звершень студентам-магістрантам.

 

Фото_конференція_Львів.jpg