Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Науковий гурток кафедри хореографії

КЕРІВНИК НАУКОВОГО ГУРТКА КОРОСТЕЛЬОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА 

КАНДИДАТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ 

НАЗВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ Інститут мистецтв

НАЗВА КАФЕДРИ кафедра хореографії 

 

ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА/ ПИТАННЯ: 

Сучасний стан та перспективи розвитку хореографічного мистецтва 

 

МЕТА НАУКОВОГО ГУРТКА: Головним завданням наукового гуртка є  активізація наукових досліджень серед здобувачів освіти спеціальності  хореографія, а також реалізація наукових, творчих, духовних та інших  інтересів студентів. В результаті проведеної роботи викладачами кафедри, члени гуртка неодноразово брали участь в роботі наукових конференцій,  семінарів, студентських олімпіад, отримували призові місця.  

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА

Порядок денний 

Термін виконання 

Відповідальний

1. Презентація  інформації щодо  роботи гуртка та  планових наукових  регіональних,  

всеукраїнських та  міжнародних конкурсів,  грантів, конференцій у  2020 році. 

2. Розгляд і  затвердження плану  науково-дослідної  роботи 

СІЧЕНЬ 2021 

Коростельова М. Д.

Вибір та  затвердження тем  наукових досліджень  членам наукового  гуртка 

СІЧЕНЬ 2021 

Коростельова М. Д.Заслуховування й  відбір наукових робіт  для участі в  

Всеукраїнській  науково-практичній  студентській  конференції  (4 курс)  

ЛЮТИЙ-БЕРЕЗЕНЬ 2021

Коростельова М. Д.

Тематичні наукові зустрічі «Культурні  вечори» із  відвідуванням музеїв та доповідями студентів 

на задані теми (onlne/offline)

Протягом року 

Коростельова М. Д.

Участь у  Всеукраїнських  студентських науково практичних  конференціях (магістрантів).

Протягом року 

Коростельова М. Д.

Підготовка тез до Всеукраїнських  студентських науково практичних конференціях 

(магістрантів).

Протягом року 

Коростельова М. Д.

Участь в  Всеукраїнській  студентській Олімпіаді  з хореографії

БЕРЕЗЕНЬ-КВІТЕНЬ  2021

Грек В. А. 

Коростельова М. Д. Прусова Л. В. 

Єліна А. С.

«Борис Грінченко очима хореографа» - танцювальна інтерпретація творів  письменника

ЛИСТОПАД 2021 

Прусова Л. В.Презентація освітнього  проєкту з сучасного  танцю

ЛИСТОПАД - ГРУДЕНЬ 2021

Грек В. А.

Участь студентів у онлайн-проєкті  «#Слово Грінченка»

ГРУДЕНЬ 2021 

Прусова Л. В.

Про підсумки роботи  наукового гуртка у 2021 році 

ГРУДЕНЬ 2021 

Грек В. А.  

Коростельова М. Д.

Обговорення і  затвердження плану  роботи наукового  студентського гуртка на  2021-2022

навчальний  рік 

ГРУДЕНЬ 2021 

Грек В. А.  

Коростельова М. Д.Науково-практичні конференції: 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/cult/info/ 

http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/ped/info/ 

http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/nuk_konf/20/2.pdf