Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Участь студентів Грінченківців у всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Хореографія» в м. Одеса

 Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1313 від 28.11.2018 р.  на базі факультету музичної та хореографічної освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» кафедрою музичного мистецтва та хореографії з 09 по 12 квітня 2019 року був проведений ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія» (далі Олімпіада).

     До участі в Олімпіаді було подано 68 заяв від студентів з 15 ЗВО України, а саме:

 1. Бердянський державний педагогічний університет;
 2. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла  Коцюбинського;
 3. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 4. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 5. Київський університет ім. Б. Грінченка
 6. Криворізький державний педагогічний університет;
 7. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана  Хмельницького;
 8. Національний університет фізичного виховання та спорту України;
 9. Національний університет, Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка;
 10. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
 11. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.  Ушинського;
 12. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;
 13. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 14. Херсонський державний університет;
 15. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
 16. Центральноукраїнський держаний педагогічний університет імені В.Винниченка (м.Кропивницький)

 

     Учасниками від Київського університету імені Бориса Грінченка були студенти: Похилюк Валерія, Деревецька Альона, Пусь Наталля, Єліна Ганна та Човган Юлія.

     Згідно з Положенням Олімпіади 2019 року студентам довелося випробувати свої сили за новими вимогами до  самостійної композиційної, творчої та методичної роботи.   Участь у цьому заході надала  можливість  розкрити себе та свої творчі можливості у  постановці  етюдів за запропонованим образом; розучуванням композиції з обраними шляхом жеребкування виконавцями; постановкою композиції на прослухану музику протягом однієї години та розучування її зі студентами Університету Ушинського.

      Досвід,  отриманий від участі в заході, стане новим поштовхом для подальшої творчої, професійної діяльності майбутніх хореографів.