Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Участь у Всеукраїнський науково-практичній конференції  (з міжнародною участю) м. Полтава

   7-8 жовтня 2019 року пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності» у  місті Полтава в якої прийняли участь викладачі кафедри  хореографії Інституту мистецтв  Київського університету імені Бориса Грінченка.

    Темами наукових тез стали насущні питання сьогодення, а самє: «Творчі проекти як засіб формування професійних компетентностей майбутнього хореографа» - Медвідь Т.А., кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри хореографії; «Доцільність співпраці концертмейстера та педагога-хореографа в процесі вивчення навчального матеріалу з народно-сценічного танцю у закладах вищої освіти» - Луговенко Т.Г.,  кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії; «Вплив сучасної музики на викладання стрітових дисциплин» - Калачик Є.І., викладач кафедри хореографії; «Особливості побудови вокально-хореографічних композицій на сценічному просторі» - Карлицька С.В., викладач кафедри хореографії; «Застосування жанрово-інтерпретаційного методу формування виконавських умінь студентів у роботі над творами танцювального жанру» - Песоцька Л.В., концертмейстер кафедри хореографії; «Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх педагогов-хореографів у вищих навчальних закладах» - Прусова Л.В., викладач кафедри хореографії; «Формування професійних навичок майбутнього хореографа в процесі створення освітнього проекту на заняттях з сучасного танцю» - Грек В.А., заслужений діяч естрадного мистецтва, старший викладач кафедри хореографії; «Симуляція препродакшну та продакшну як ефективний метод підготовки фахівців у сфері мистецтва балетмейстера» - Коростельова М.Д., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії; «Історико-культурний спадок України. Українські військові танці» - Вітковський В.В., заслужений артист України, доцент кафедри хореографії; «Тенденції розвитку народно-сценічного танцю в сучасних умовах» - Копієвський О.Д., викладач кафедри хореографії.