Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Вітаємо завідувача кафедри хореографії Медвідь Тетяну Анатоліївну з виходом наукової статті у виданні, що індексується у наукометричній базі Web of Science!

Вітаємо завідувача кафедри хореографії Медвідь Тетяну Анатоліївну з виходом наукової статті у виданні, що індексується у наукометричній базі Web of Science!

 

Назва публікації

Competent principles of future choreographers' professional training in classical university / Компетентнісні засади професійної підготовки майбутніх хореографів у класичному університеті

 

Назва видання: NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS HERALD / Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 2ʼ2018 р.

ISSN видання: 2226-3209

Номер: 2

Рік: 2018

Стор. : 234-238.

URL статті в базах даних:

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=1&SID=F2Iv6Lgn8pUUnmHwQS2&page=1&doc=10