Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Наукова тема

Наукова тема кафедри хореографії:  «Сучасний стан та перспективи розвитку хореографічного мистецтва». 

В рамках зазначеної теми досліджуються такі напрями:

  • культурно-історичні аспекти розвитку хореографічного мистецтва;
  • збереження національно-культурних традицій засобами хореографічного мистецтва;
  • хореографічне мистецтво у всебічному розвитку особистості;
  • проблеми розвитку хореографічного мистецтва;
  • тенденції розвитку сучасної хореографії.

Керівник наукової теми кафедри – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії Медвідь Тетяна Анатоліївна.

Наукова тема кафедри співвідноситься з науковими темами Інституту мистецтв: «Мистецькі практики України в європейському просторі» (Реєстраційний номер: 0116U003293, Керівник:  Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор),  «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» (Реєстраційний номер: 0116U003993 Керівник: Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор).