ЩЕ ОДИН ЗАХИСТ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ ЗРОСТАННЯ ПІД ПРОВОДОМ ПРОФЕСОРА О. В. ШКОЛЬНОЇ

0310 copy

   27 вересня 2018 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв відбувся публічний захист дисертації Ревенок Наталії Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Мистецтвознавча експертиза українського фарфору-фаянсу у контексті розвитку художньої культури ХІХ – початку ХХ століть». Науковий керівник- доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка Школьна Ольга Володимирівна. Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, головний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва України Криволапов Михайло Олександрович; кандидат культурології, головний спеціаліст відділу з питань переміщення культурних цінностей Міністерства культури України Шман Світлана Юріївна. Додатковий опонент: доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри дизайну Національного лісотехнічного університету України Одерхівський Роман Васильович.