Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Творчі зустрічі завідувача кафедри, О.М. Олексюк, з колективом Арієльського Університету (Ізраіль)

Upper17-20 березня 2014 року відбувалися творчі зустрічі завідувача кафедри, доктора педагогічних наук, професора О.М. Олексюк з колективом Арієльського університету (Ізраїль). 
Була прочитана лекція «Духовні домінанти вищої гуманітарної освіти в умовах глобалізації освітнього простору» для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей (близько 100 осіб). Down 
У лекції розглядалися питання про глобалізаційні тенденції у світовій освіті, сутність і структуру глобальної компетентності, духовний потенціал вищої мистецької освіти у глобалізаційних процесах. Після лекції розгорнулася дискусія з проблем глобальної освіти та визначалися перспективні напрями її розвитку.