Анонс колективної монографії

DSCN3836 copyВийшла друком колективна монографія "Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті", підготовлена такими авторами: О.М. Олексюк, доктором педагогічних наук, професором, М.М. Ткач, кандидатом педагогічних наук, доцентом, Д.В. Лісуном, кандидатом педагогічних наук, викладачем. Колективна монографія видана НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

 

 

 

 

У монографії професорсько-викладацький склад кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка прагнув відтворити сучасне розуміння герменевтичного підходу, його ключові характеристики у вищій мистецькій освіті. Цілком очевидно, що ця ґрунтовна праця не дає відповіді на всі питання, які ставить сучасна педагогічна наука та практика вищої школи сьогодення стосовно модернізації змісту освіти. Разом з тим вона може стати основою для розгортання подальших наукових досліджень і практичних інновацій щодо наукового обґрунтування, апробації та широкого впровадження новітніх підходів та методів викла-дання заради підвищення якості вищої освіти в Україні.

 

Викладені у монографії науково обґрунтовані положення та практичні рекомендації спонукатимуть науково-педагогічних працівників та студентів до нових пошуків як теоретико-методологічного, так і експериментального характеру, допоможуть удосконаленню наукового супроводу практичної діяльності вищих мистецьких навчальних закладів, Це, у свою чергу, сприятиме модернізації вищої мистецької освіти, її інтеграції в європейський освітній простір.