Кафедра музикознавства та музичної освіти

8 квітня 2013 р. у рамках відкритого тижня кафедри кандидат педагогічних наук, доцент Антоніна Семенівна Шевчук провела зустріч на тему: «ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕНК: зміст і структура електронного навчального курсу «Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку». Автор курсу ознайомила присутніх із Положенням МОН України про сертифікацію ЕНК, з його основною ідеєю, змістом, структурою, критеріями структурно-функціональної експертизи та інформаційними технологіями підготовки матеріалів до курсу.

Присутні побачили такі складові курсу «Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку»: Загальна інформація про курс (візитівка, робоча програма, глосарій, банк тестових питань тощо), електронний ресурс зі змістом навчального матеріалу (теоретичні матеріали у вигляді електронного посібника, практичні роботи з основними елементами, мультимедійні матеріали, презентації, аудіо матеріали у You Tube тощо) та електронний ресурс для закріплення студентом вивченого матеріалу, формування вмінь та навичок, самооцінювання та оцінювання навчальних досягнень студентів (самостійні завдання, тестування, форум тощо). Автор відповіла на запитання викладачів. Відбувся обмін досвідом з дирекцією і викладачами, які у другому потоці відвідували курси зі створення ЕНК.
IMG_3849img_3847 IMG_3851

​ 

DSCN4173horuga
10 квітня 2013 р. відбулася зустріч професора В.В.Медушевського з проректором із наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктором педагогічних наук, професором Л.Л.Хоружою. Були обговорені питання щодо подальшої співпраці, зокрема: проведення майстер-класів для студентів Інституту мистецтв, наукових конференцій, теоретико-методологічних семінарів та публікації наукових праць у фахових виданнях України та Російської Федерації.

​ 

DSCN448512 квітня 2013 року в Інституті мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках наукового тижня кафедри теорії та методики музичного мистецтва відбулася лекція-концерт кандидата педагогічних наук, викладача кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Олексія Миколайовича Павленка на тему: «Джазова імпровізація як інноваційний ресурс професійної мобільності майбутнього вчителя музики».
О.М.Павленко є представником наукової школи доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії та методики  музичного мистецтва О.М.Олексюк. Він успішно захистив кандидатську дисертацію під її керівництвом на тему: «Методика формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики у процесі інструментально-виконавської підготовки».

Під час вищезазначеної лекції О.М.Павленко розкрив особливості джазової імпровізації як інноваційного ресурсу професійної мобільності майбутнього вчителя музики, висвітлив методи формування вмінь  джазової імпровізації вчителя музики під час навчання в системі ВНЗ України мистецького спрямування. Лекція була доповнена яскравою концертною програмою. У концерті взяв участь джазовий ансамбль «N’Jazz» студентів факультету культури і мистецтв Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя під керівництвом О.М.Павленка у складі: Олексія Павленко (рояль), Світлани Довгаль (вокал), Андрія Кореєва (саксофон), Володимира Савельєва (бас-гітара) та Сергія Ігнатова (ударні).
У концертній програмі прозвучали відомі джазові твори: «Mack the Knife» К. Вайля, «Autumn Leaves» Ж.Космі, «Lullaby of Birdland» Дж.Ширінга, «Caravan» Д.Еллінгтона, «Hit The Road Jack» П.Мейфілда та інші. Концертну програму джазовий колектив закінчив виконанням твору видатного українського композитора Мирослава Скорика під назвою «Нав’язливий мотив».
dscn4499 4498

 

DSCN4382 DSCN4435

​ 

DSCN4073Кульмінаційною подією тижня кафедри стали лекції доктора мистецтвознавства, професора Московської державної консерваторії імені П.І.Чайковського, Заслуженого діяча мистецтв РФ В’ячеслава В’ячеславовича Медушевського, що відбулися в Інституті мистецтв 9–11 квітня 2013 року.
Музикознавчі дослідження, які здійснює професор В.Медушевський, розкривають широкий аспект актуальної тематики й проблематики музичного мистецтва в історико-культурному просторі, зокрема: духовно-моральний зміст музики, духовно-моральна освіта, а також новітні концепції естетичного виховання засобами мистецтва.

У своїй першій лекції професор В.Медушевський підкреслив особливості прояву барокової культури в культурфілософії, поетиці, архітектурі, образотворчому та музичному мистецтві XVIII ст., а також вплив епохи Барокко на подальший розвиток художнього мислення в світовій культурі.

Тематику другої лекції В.Медушевський присвятив аналізу таких аспектів своєї наукової творчості: «Музичний стиль як семіотичний об’єкт», «Людина у дзеркалі інтонаційної форми», «Інтонаційна теорія в історичній перспективі», «Проблеми сутності, еволюції та типології музичних стилів».

У третій лекції про поліфонізм нового художнього мислення В.Медушевський розкрив класично-романтичні форми прояву духовного життя людини в музичному мистецтві. Автором було викладено матеріал про історико-культурну періодизацію в контексті філософського осягнення взаємозв’язку Людина-Всесвіт-Космогонія. Наприкінці В.Медушевський наголосив на місії музичного мистецтва, стверджуючи, що «сутність музики насьогодні – це утвердження стану душі як норми сучасного світобачення».
DSCN4151 DSCN3867 DSCN3995 DSCN4038
DSCN4190

​ 

DSCN38369 квітня 2013 р. в рамках відкритого тижня кафедри відбулася презентація наукових праць завідувача кафедри, доктора педагогічних наук, професора О.М. Олексюк, опублікованих у 2012-2013 рр. (монографії, посібники, науково-методичні розробки, матеріали конференції та ін.). Серед наукових здобутків особливий інтерес викликали міжнародні колективні монографії «Dvasingumas zmogaus pasaulyje» та «Ugdymo dvasingumas», виконані спільно з колективом Литовського едукологічного університету (м. Вільнюс). Матеріали монографії підготовлені представниками наукових співтовариств семи країн Європи.

На презентації також були представлені навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів, а саме: «Клас інструментального ансамблю» (у 2-х ч., Гриф МОНМС України, лист № 1/11-4438 від 02.06.2011 р.), «Музична педагогіка» та «Українська мова для митців».
Наукові статті (8) у фахових виданнях свідчать про активні пошуки О. Олексюк щодо парадигмальних змін у сучасній вищій музичній освіті. Зокрема, автор актуалізує тему сенсу мистецької освітньої діяльності, порушує питання розвитку суб’єктивності майбутнього вчителя музики. Велика увага приділяється герменевтичним аспектам педагогічного процесу у вищих мистецьких навчальних закладах.
DSCN3838 DSCN3825DSCN3826

​ 

Сторінка 3 із 3