Тренінг від зовнішніх експертів

 22

              27 вересня 2017 року у рамках Школи проектного менеджменту Університету Грінченка відбувся   «Побудова орієнтованої на результат системи моніторингу та оцінювання наукових проектів».

                 У ході тренінгу розглядалися розроблені плани реалізацій наукових тем Університету та проаналізовані індикатори результативності запланованих в Університеті досліджень. Наукова тема Інституту мистецтв «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті», керівник – Ольга Миколаївна Олексюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва. Відбувся колективний аналіз та обговорення наукових тем інститутів та кафедр з метою розробки індикаторів (якісних та кількісних) результативності запланованих в Університеті досліджень.