Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Робочі програми навчальних дисциплін

ОПП 025.00.02. Сольний спів

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

І курс

Бацак, Костянтин Юрійович (2021) Іноземна мова: Італійська мова - І курс 

Лігус, Ольга Марківна (2021) Музично-теоретичні студії: Теорія музики - І курс, 1 семестр 

Лігус, Ольга Марківна (2021) Історія музики: Історія зарубіжної музики - І курс, 1 семестр 

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Музично-теоретичні студії: Сольфеджіо - І курс, 1 семестр 

 

ІІ курс

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2021) Музична педагогіка 

Лігус, Ольга Марківна (2021) Історія музики: Історія української музики - ІІ курс, 3 семестр

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Музично-теоретичні студії: Сольфеджіо - ІІ курс, 3 семестр 

 

ІІІ курс

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Музично-теоретичні студії: Гармонія - ІІІ курс, 5 семестр 

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Музично-теоретичні студії: Сольфеджіо - ІІІ курс, 5 семестр 
ОПП 025.00.03. Інструментальне виконавство (фортепіано)

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

І курс

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Університетські студії

Опанасюк, Олександр Петрович (2021) Історія музики - І курс 

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Сольфеджіо - І курс, І сем 

 

ІІ курс

Опанасюк, Олександр Петрович (2021) Історія музики - ІІ курс 

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Теорія музики - ІІ курс 

Коваль, Анастасія Станіславівна (2021) Музична педагогіка - ІІ курс - ММ

 

ІІІ курс

Кондратенко, Ганна Григорівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика загальної мистецької освіти" для студентів спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: першого (бакалаврського), освітніх програм 025.00.03 «Інструментальне виконавство (фортепіано)», 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти») спеціалізації Cередня освіта. Музичне мистецтво 

 

IV курс

Лігус, Ольга Марківна (2021) Музична критика - ІV курс 

Кондратенко, Ганна Григорівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Арт-менеджмент" для студентів спеціальності: 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: першого (бакалаврського) освітніх програм 025.00.03 «Інструментальне виконавство (фортепіано)», 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти») 

 

ОПП 025.00.04. Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

І курс

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Університетські студії

Опанасюк, Олександр Петрович (2021) Історія музики - І курс 

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Сольфеджіо - І курс, І сем 

 

ІІ курс

Опанасюк, Олександр Петрович (2021) Історія музики - ІІ курс 

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Теорія музики - ІІ курс 

Коваль, Анастасія Станіславівна (2021) Музична педагогіка - ІІ курс - ММ

 

ІІІ курс

Кондратенко, Ганна Григорівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика загальної мистецької освіти" для студентів спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: першого (бакалаврського), освітніх програм 025.00.03 «Інструментальне виконавство (фортепіано)», 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти») спеціалізації Cередня освіта. Музичне мистецтво 

 

IV курс

 Кондратенко, Ганна Григорівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Арт-менеджмент" для студентів спеціальності: 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: першого (бакалаврського) освітніх програм 025.00.03 «Інструментальне виконавство (фортепіано)», 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти») 
ОПП 025.00.01. Музичне мистецтво

Освітній рівень: другий (магістерський)

V курс

Олексюк, Ольга Миколаївна (2021) Музична педагогіка та музична психологія вищої школи - V курс 

Олексюк, Ольга Миколаївна (2021) Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки - V курс 

Лігус, Ольга Марківна (2021) Сучасне музикознавство: теорія і практика - V курс 

Лігус, Ольга Марківна (2021) Музична культура сучасності - V курс 

Лігус, Ольга Марківна (2021) Сучасна українська інструментальна музика - V курс, 9 сем VI курс

Олексюк, Ольга Миколаївна (2021) Теорія музичної освіти, VI курс