Вийшов друком навчальний посібник «Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та музичної освіти»

       

          Нещодавно вийшов друком навчальний посібник «Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та музичної освіти», розроблений для студентів спеціальності 025 Музичне мистецтво, освітнього рівня другого (магістерського), автором якого є Ольга Олексюк, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти, доктор педагогічних наук, професор. Інноваційність навчального посібника полягає в тому, що вперше в Україні запропоновано новий погляд на формування методологічної культури фахівця у галузі музичного мистецтва в руслі нової постнекласичної освітньої парадигми.

          Навчальний посібник розроблено для студентів, аспірантів та викладачів музичних дисциплін.