Наукові видання

05112020.jpg

     На кафедрі музикознавства та музичної освіти видається науковий журнал "Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі" https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal 

      Метою видання є висвітлення актуальних проблем підвищення ефективності викладання мистецьких дисциплін у вищих навчальних закладах України.

      Журнал адресовано науковцям, викладачам середніх, професійних та вищих навчальних закладів освіти, студентам, аспірантам, докторантам, усім, хто цікавиться сучасними тенденціями розвитку мистецької освіти.

      Видання засновано у 2016 р.

      Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія КВ № 22088-11989P.

 

       ISSN 2518-766X Print

 

       DOI10.28925/2518-766X

       Науковий журнал «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузях: 011 - Науки про освіту   (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р.).