Науковий журнал "Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі"

Scan ММ 4 
 
"Рішенням Атестаційної колегії МОН України за наказом від 02.07. 2020 р. N 886 науковий журнал "Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі" включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б). 
Запрошуємо шановних науковців до публікації у нашому виданні!"