Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Студентська науково-дослідницька студія "Школа молодих науковців"

Наукова тема студії 2021-2022 н. р.:

«Реалізація духовного потенціалу особистості у змісті постнекласичної мистецької освіти»

Напрями діяльності:

 1. Аксіологічні аспекти духовного потенціалу особистості в постнекласичній мистецькій освіті.
 2. Актуальні проблеми сучасного музикознавства та музичної педагогіки в контексті постнекласичної мистецької освіти.
 3. Інноваційні технології та методики духовного розвитку особистості в  мистецькій освіті.

 

Склад студентської науково-дослідницької студії 

«Школа молодих науковців»

  Науковий керівник – Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв. 

 1. Мирошниченко Анна – VІ курс (О.М. Олексюк)
 2. Мусіна Софія –V курс (О.М. Олексюк)
 3. Бобильов Володимир – V курс (О.М. Олексюк)
 4. Балюра Катерина – V курс (К.В. Завалко)
 5. Федоренко Анастасія – V курс (Л.А. Бондаренко)
 6. Малишев Олексій – V курс (О.М. Олексюк)
 7. Марчук Василь – V курс (Л.А. Бондаренко)
 8. Семчук Ліана - V курс (К.В. Завалко)
 9. Науменко Яна – V курс (О.М. Олексюк)
 10.  Трубчик Вікторія – V курс (Л.А. Бондаренко)
 11.  Ґзовська Валентина – V курс  (О.М. Олексюк)
 12.  Христенко Богдан – ІV курс (О.М. Олексюк)
 13.  Майсак Олександра – ІV курс (О.М. Олексюк)
 14. Лозіцька Анастасія – ІІІ курс (І.М. Ходоровська)
 15.  Слюсаренко Ганна – ІІІ курс (І.М. Ходоровська)
 16.  Пустовіт Даріна – ІІІ курс (І.М. Ходоровська)
 17.  Доброгівська Юлія – ІІ курс (І.М. Ходоровська)
 18.  Шутюк Богдана – ІІ курс (І.М. Ходоровська) 
 19. Слободянюк Ірина – ІІ курс (І.М. Ходоровська)

 

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА СТУДІЯ

«ШКОЛА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»

ПЛАН РОБОТИ НА 2021-2022

Робота студентської науково-дослідницької студії  «Школа молодих науковців».

Упродовж року

Олексюк О.М., доктор педагогічних наук, професор

Вступне засідання. Затвердження формату та плану роботи гуртка на І семестр 2021 - 2022 навчального року.

 Методичні поради щодо написання наукових статей.  

Вересень 

2021 р.

Олексюк О.М., доктор педагогічних наук, професор

Ділова гра за участі студентів  науково-дослідницької студії.

07 грудня 2021 р.

Олексюк О.М., доктор педагогічних наук, професор

Заключне засідання  науково-дослідницької студії. Підведення підсумків роботи за І семестр 2021-2022 н. р.

Грудень 

2021 р.

Олексюк О.М., доктор педагогічних наук, професор

Підготовка до участі у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

Підготовка до участі у Х Всеукраїнській  студентській науково-практичній конференції  Київського університету імені Бориса Грінченка на тему: «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури».


Підготовка публікацій у науковому виданні «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі»

Лютий- квітень 2022 р.

Олексюк О.М., доктор педагогічних наук, професор;

Л.А. Бондаренко, канд. пед. наук., доцент;

І.М. Ходоровська, викладач

Підготовка до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Березень 2022 р.

Олексюк О.М., доктор педагогічних наук, професор

Участь у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

Травень

2022 р.

Олексюк О.М., доктор педагогічних наук, професор;

Л.А. Бондаренко, канд. пед. наук., доцент;

І.М. Ходоровська, викладач

Участь у  Х Всеукраїнській  студентській науково-практичній конференції  Київського університету імені Бориса Грінченка на тему: «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури».

Травень

2022 р.

Олексюк О.М., доктор педагогічних наук, професор;

Л.А. Бондаренко, канд. пед. наук., доцент;

І.М. Ходоровська, викладач

Підсумкове засідання науково-дослідницької студії. Обговорення результатів наукової  роботи за ІI семестр 2021-2022 н. р. та навчальний рік.

Червень 

2022 р.

Олексюк О.М., доктор педагогічних наук, професор