Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Методологічний семінар на тему «Методичні особливості розвитку духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» за участі викладачів Фахового коледжу «Універсум»

7.png

20 червня 2022 року на кафедрі музикознавства та музичної освіти відбувся методологічний семінар на тему «Особливості розвитку духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» в якому взяли участь викладачі циклової комісії музики та хореографії Фахового коледжу «Універсум». Учасникам методологічного семінару було представлено концепцію розвитку духовного потенціалу особистості у неперервній мистецькій освіті. 

Керівник наукової теми Інституту мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Ольга Олексюк, представила проміжний зріз констатованого експерименту з  розвитку духовного потенціалу особистості у неперервній мистецькій освіті, респондентами якого були студенти мистецьких спеціальностей закладів вищої освіти України. На особливу увагу заслуговують обґрунтовані учасниками наукової теми кластери, що забезпечують неперервність мистецької освіти. Професор кафедри Олександр Опанасюк представив до розгляду концепцію розвитку духовного потенціалу особистості на третьому, освітньо-науковому рівні. 

Підсумком методологічного семінару стало обговорення особливостей  організації формувального експерименту з розвитку духовного потенціалу особистості у неперервній мистецькій освіті та напрями залучення до реалізації наукової теми викладачів циклової комісії музики та хореографії Фахового коледжу «Універсум».