Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Фестиваль науки-2021. IX Всеукраїнська студентська наукова онлайн-конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури»

    20 травня 2021 року в Інституті мистецтв у рамках Фестивалю науки відбулась IX Всеукраїнська студентська наукова онлайн-конференція «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури».     

   Модераторами конференції виступили  викладачі Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка:  Анастасія Романенко, голова Наукового товариства студентів. аспірантів, докторантів, молодих вчених Інституту мистецтв, кандидат культурології,  доцент  кафедри інструментально-виконавської майстерності та Світлана Стрельцова, старший викладач  кафедри образотворчого мистецтва. 

     Із вітальним словом виступила Лариса Бондаренко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та музичної освіти, заступник директора Інституту мистецтв з наукової роботи. 

      Конференція відзначилася масштабністю і багатовекторністю. Її тематика охоплювала такі напрями роботи: «Мистецька освіта України в контексті інтеграції до європейського науково-освітнього простору», «Мистецтво у духовному розвитку особистості», «Музичне, образотворче, хореографічне мистецтво і дизайн у міждисциплінарному дискурсі» та «Інноваційні технології та методики навчання у мистецькому освітньому просторі», в роботі яких узяли участь 145 учасників. Серед них – студенти, магістранти та аспіранти спеціальностей «Музичне мистецтво», «Хореографія», «Образотворче мистецтво», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Графічний дизайн».

    Дослідження юних науковців, присвячені різноманітним аспектам теорії, історії, практики, філософії, психології та педагогіки мистецтва, викликали активне зацікавлення аудиторії, а деякі виступи – жваві дискусії. 

    Організатори конференції висловлюють вдячність науковим керівникам за співпрацю та якісну підготовку учасників!