Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

 

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»                                                          15 травня 2020 року у рамках Фестивалю науки Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття».

        Пленарне засідання конференції вітальними словами відкрили: Наталія Віннікова, проректорка з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка філологічних наук, доцентка, та Костянтин Бацак, директор Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент.

        Модераторами конференції виступили провідні українські науковці: Костянтин Бацак, директор Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент; Ольга Олексюк, завідувачка кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, професор, та Сергій Шип, професор кафедри музичного мистецтва та хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», доктор мистецтвознавства, професор.

         Під час пленарного засідання «Мистецька освіта і художня культура України в процесі інтеграції до європейського освітнього простору» з доповідями виступили: Петро Саух, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, віцепрезидент, академік Української академії акмеології, академік-секретар відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, Україна (тема доповіді «Роль мистецтва і культури в аксіологізації освіти: sapere aude»); Ніцца Давидович, голова відділу оцінювання якості знань Факультету суспільних та гуманітарних наук Аріельського університету, професорка та Рут Дорот, викладачка Школи археології Аріельського університету, Ізраїль (тема доповіді «Гуманітарні та культурні виклики в Академії ХХІ століття»); Александра Земан, ад’юнкт-професорка з досліджень та навчально-методичного забезпечення кафедри диригування та вокальної музики Факультету мистецтв Сілезького університету в Катовіцах, докторка філософії з музичного мистецтва, Республіка Польща (тема доповіді «Культурологічне значення комунікації у процесі виконання хорового концерту»); Олександр Опанасюк, професор кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор мистецтвознавства, доцент, Україна (тема доповіді «Модернізм і постмодернізм в історичному, метаісторичному та культурологічному контексті»); Сергій Шип, професор кафедри музичного мистецтва та хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», доктор мистецтвознавства, професор, Україна (тема доповіді «Системне упорядкування семантичних характеристик художнього тексту в методиці педагогічної герменевтики мистецтва»); Ганна Карась, професорка кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», докторка мистецтвознавства, професорка, Україна (тема доповіді «Організація професійної мистецької освіти в умовах пандемії: пошуки, здобутки, виклики»). Під кінець пленарного засідання Алла Растригіна, завідувачка кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання Мистецького факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, докторка педагогічних наук, професорка, зачитала основні тези доповіді «Актуальні проблеми духовності виховання особистості у школі» Іонаса Кевішаса, професора кафедри музики Литовського едукологічного університету, доктора педагогічних наук, Литовська Республіка.

         Після пленарної частини було проведно дискусійну платформу «Міждисциплінарні тенденції в університетській освіті», під час якої з доповідями виступили: Олена Реброва, завідувачка кафедри музичного мистецтва і хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», докторка педагогічних наук, професорка, Україна (тема доповіді «Реалізація принципів педагогіки емпаурменту у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва і хореографії») та Вікторія Тушева, професорка кафедри теорії і методики мистецької освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, докторка педагогічних наук, доцентка, Україна (тема доповіді «Аксіологічні засади дослідницького пошуку майбутнього педагога-музиканта»).

Учасники конференції активно долучилися до обговорення проблемних питань розвитку наукових досліджень сучасної мистецької освіти та художньої культури.

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

https://kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsyam/podiji/6495-vi-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-profesiina-mystetska-osvita-i-khudozhnia-kultura-vyklyky-khkhi-stolittia.html