Вітаємо А.Кифенко та її наукового керівника О.М.Олексюк з успішним захистом кандидатської дисертації!

56 copy_copy_copy_copy_copy_copy  000 copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

14 червня 2019 року в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка відбувся захист кандидатської дисертації Анни Миколаївни Кифенко на тему: " Методика формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі ". Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Ольга Миколаївна Олексюк. Ця подія викликала жваве зацікавлення викладачів та науковців. Бажаємо подальших наукових здобутків дисертантці та її науковому керівникові!