Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

16-17 жовтня 2014 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття».

 

Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та методики музичного мистецтва взяв найактивнішу участь у організації наукового заходу.

 

Члени кафедри були модераторами наукових секцій, виступили із доповідями: Олексюк Ольга Миколаївна,завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді «Методологічний контур інтеграційних процесів у мистецькій освіті»), Кондратенко Ганна Григорівна, кандидат педагогічних наук, заступник директора педагогічної та соціально-гуманітарної роботи (тема доповіді «Формування корпоративної культури майбутнього вчителя музики в умовах соціально-гуманітарної роботи вищого навчального закладу»); Ізваріна Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та методики музичного мистецтва (тема доповіді «Історіографія процесу формування українського оперного мистецтва першої половини ХІХ століття»); Ткач Марія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва (тема доповіді «Герменевтичні ресурси компетентностей професійного світорозуміння майбутнього вчителя музики»); Бондаренко Лариса Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва (тема доповіді «Кластери компетентностей як освітній результат готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку»); Лісецький Степан Йосипович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва («Українське музичне відродження: композиторська творчість, виконавство, музична освіта»); Вишинський Віталій Володимирович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва (тема доповіді «Поняття руху в музично-педагогічних системах першої третини ХХ століття»); Мережко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва (тема доповіді «Інтегрований спецкурс у формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів музики»); Ходоровська Ірина Миколаївна, викладач кафедри теорії та методики музичного мистецтва (тема доповіді «Розвиток творчого мислення майбутніх учителів музики на заняттях сольфеджіо»); Соболь Наталія Віталіївна, асистент кафедри теорії та методики музичного мистецтва (тема доповіді «Художньо-творча толерантність як складова комунікативних процесів у мистецтві»).

 

 

 

21.10.ol000  
21.10.ol01  
21.10.ol3  
21.10.ol2