Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Відбувся ІІІ методологічний семінар на тему: "Виклики мистецької освіти в університетському просторі"

01 copy_copy_copy 02 copy

На виконання наукової теми кафедри "Розвиток духовного потенціалу особистості в системі неперервної мистецької освіти" 26 травня 2017 року у рамках Фестивалю науки відбувся спільний ІІІ методологічний семінар  кафедри теорії та методики музичного мистецтва та циклової комісії музики і хореографії Університетського коледжу на тему:  "Виклики мистецької освіти в університетському просторі". Захід став продовженням циклу методологічних семінарів "Від класичної до постнекласичної мистецької освіти", які вже третій рік поспіль проходять у рамках виконання угоди про співпрацю між нашими структурними підрозділами.

Семінар відкрила завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, професор О. М. Олексюк. У своєму виступі доповідачка загострила увагу на викликах, що постають перед освітою, й мистецькою, зокрема, у контексті постнекласичного наукового дискурсу. Дослідниця представила алгоритм нової української освіти: радикальне підвищення престижності освітянської праці; подолання однобічності класичного фундаменталізму і некласичної фрагментарності в освіті; вихід на модель постнекласичної освіти; антропологічний вимір в освіті; націленість на свободу вибору тощо.

Учасники методологічного семінару активно дискутували, висловлювали свою позицію щодо поставленої проблеми, яка стала суголосною до тих питань, що пов’язані із новим розумінням цілей, завдань і функцій вищої мистецької освіти у контексті постнекласичної освітньої парадигми.