Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Брейнстормінг “Перспективні напрями інноваційної діяльності кафедри в контексті розвитку мистецької освіти”

 

01 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

    15.05.2015 року на кафедрі теорії та методики музичного мистецтва відбувся брейнстормінг “Перспективні напрями інноваційної діяльності кафедри в контексті розвитку мистецької освіти”, який провела завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Олексюк О.М. Присутні брали активну участь в обговоренні перспективних наукових напрямків розвитку мистецтвознавства та мистецької освіти. Учасники брейнстормінгу обґрунтували власні пропозиції щодо спільної тематики майбутніх наукових розробок членів кафедри. У результаті проведеної роботи професорсько-викладацьким складом кафедри було сформульовано нову наукову тему кафедри "Теоретико-методичні засади та інноваційні технології реалізації духовного потенціалу музичного мистецтва в постнекласичному освітньому просторі".