Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

«Наукова школа О.Олексюк розширює горизонти мистецької освіти»

777 copy_copy

16 березня 2018 року на виконання наукової теми кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка "Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті" вже третій рік поспіль вийшов друком Збірник праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора О. М. Олексюк "Духовність особистості в системі мистецької освіти" (Випуск 3), що став результатом комплексного дослідження колективу як досвідчених науковців, так і молодих учених (аспірантів кафедри) – представників наукової школи О. М. Олексюк.

Колективне дослідження наукової школи доктора педагогічних наук, професора О. М. Олексюк "Духовність особистості в системі мистецької освіти" (Випуск 3) розширює горизонти нового розуміння цілей, завдань і функцій мистецької освіти у контексті постнекласичної парадигми, а також розглядає способи підвищення ефективності та якості викладання мистецьких дисциплін у вищій школі.