Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

«Кембридж – нова сторінка у науковій співпраці»

63 copy

14-15 квітня 2016 року в Інституті мистецтв Київського університету  імені Бориса Грінченка відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття", яка стала новим етапом наукового поступу зарубіжних та вітчизняних учених у сфері мистецької освіти й художньої культури, а також інтелектуально-духовним середовищем для розвитку нових ідей. У конференції взяли участь провідні вітчизняні й зарубіжні вчені: Ніцца Давидович (Ізраїль), Ядвіга Укхіла-Зроскі (Польща), Ольга Олексюк, Галина Падалка, Олена Реброва, Сергій Шип, Ольга Щолокова, Володимир Черкасов (Україна) та ін. Матеріали  конференції  викликали значний інтерес серед науковців не тільки на теренах України, а й за рубежем.

Міжнародне видавництво Cambridge Scholars звернулося до організатора заходу, завідувача кафедри теорії та методики музичного мистецтва, доктора педагогічних наук, професора Ольги Миколаївни Олексюк  з пропозицією опублікувати Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття" з огляду на значний науковий інтерес даного видання. Колектив  кафедри теорії та методики музичного мистецтва із захопленням прийняв цю пропозицію. Результатом  двох років кропіткої спільної праці стала колективна монографія "Professional Artistic Education and Culture within Modern Global Transformations", яка щойно вийшла друком.