Науковий журнал «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» № 2

 

1 copy_copy

Щойно вийшов друком науковий журнал «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» № 2. Головний редактор – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Ольга Миколаївна Олексюк.

У науковому журналі  висвітлюються актуальні проблеми підвищення ефективності викладання мистецьких дисциплін у вищих навчальних закладах України.

          Статті дослідників охоплюють коло питань щодо мистецької освіти в контексті нової педагогічної парадигми, умов забезпечення соціально-педагогічної відкритості професійної мистецької освіти, духовності виховання у контексті сучасних освітніх реалій, концептуальних підходів до розкриття сутності науково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики, та діагностики компетенцій у мистецькій освіті.

          Журнал рекомендується науковцям, студентам, викладачам середніх, професійних і вищих закладів освіти, аспірантам, докторантам, всім, хто цікавиться сучасними тенденціями роз­витку мистецької освіти.