Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Випуск збірника праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора Ольги Миколаївни Олексюк «Духовність особистості в системі мистецької освіти»

Олексюк

           24-го грудня 2015 року на кафедрі теорії та методики музичного

мистецтва відбулася знакова подія – вийшов друком перший випуск

збірника праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора

Ольги Миколаївни Олексюк «Духовність особистості в системі мистецької освіти», який надалі буде щорічним виданням.

          У збірнику праць висвітлюються теоретико-методологічні засади і

пріоритетні напрями модернізації вищої мистецької освіти. Компетентнісно-

орієнтоване навчання розглядається крізь призму комунікативно-

діяльнісного підходу й пропонуються шляхи реалізації компетентнісного

підходу у процесі викладання мистецьких дисциплін у вищій школі України.

Педагоги-практики діляться досвідом формування музично-виконавських

компетентностей студентів мистецьких навчальних закладів засобами

інтерактивних технологій.

        Автори збірника праць – представники наукової школи доктора

педагогічних наук, професора О. М. Олексюк – прагнуть зробити активним

процес набуття мистецьких компетентностей студентів, виявити їхні

здібності й таланти, розкрити творчий потенціал кожної особистості та

розвинути прагнення щодо їх самореалізації у соціумі. Упровадження

результатів їхніх наукових досліджень дозволить успішно виконувати

замовлення суспільства на підготовку високопрофесійних і

конкурентоспроможних кадрів, які відповідатимуть вимогам світових

стандартів і будуть здатні творчо виконувати професійні обов’язки.

Видання адресоване працівникам вищих навчальних закладів,

науковцям, аспірантам і докторантам, усім, хто цікавиться сучасними

тенденціями розвитку мистецької освіти.