Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

2022 рік

Порядок денний засідання кафедри 

№ 4 від 09 лютого 2022 року:

 • Про обговорення та затвердження оновленої ОНП 025 Музичне мистецтво. Відповідальні: Опанасюк О.П.,  д.мист., доц., проф. кафедри
 • Різне

Порядок денний засідання кафедри

№ 3 від 02 лютого 2022 року:

 • Про розробку та сертифікацію ЕНК до теоретичних дисциплін. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про стан профорієнтаційної роботи кафедри. Відповідальні: Ходоровська І.М.,  викладач кафедри
 • Про рекомендацію Кондратенко Ганни Григорівни до участі у балотуванні щодо присвоєння їй вченого звання доцента кафедри музикознавства та музичної освіти. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, Кондратенко Г.Г., канд. пед. наук, доц. кафедри
 • Про затвердження оргкомітету VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта та художня культура: виклики ХХІ століття». Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про рекомендацію до вступу в аспірантуру на спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки та 025 Музичне мистецтво. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри, Опанасюк О.П.,  д. мист., доц., проф. кафедри
 • Різне.

Порядок денний засідання кафедри

№ 2 від 17 січня 2022 року:

 • Звіт аспірантів спеціальності 025 Музичне мистецтво за І семестр 2021-2022 н.р. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, Опанасюк О.П., док. мист., доц., проф. кафедри, Лігус О.М., канд. мист., доц., доц. кафедри, Бацак К.Ю., канд. істор. наук, доц., доц. кафедри Свириденко Н.С., канд мист., доц., проф кафедри ІВМ
 • Обговорення відкритого заняття Кондратенко Г.Г. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, Кондратенко Г.Г., канд.пед.наук, доц. кафедри,
 • Про затвердження плану роботи кафедри на 2022 календарний рік. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про рекомендацію монографії О. Олексюк та О. Рахманової «Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку художньо-творчої синестезії в молодших школя­рів» до участі у Конкурсі на здобуття премії імені Бориса Грінченка. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор
 • Про стан профорієнтаційної роботи кафедри. Відповідальні: Ходоровська І.М.,  викладач кафедри 
 • Різне.

Порядок денний засідання кафедри

№ 1 від 11 січня 2022 року:

 • Звіт за І семестрі 2021-2022 н.р. аспірантів спеціальності 011 освітні, педагогічні науки. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, Бондаренко Л.А., канд. пед. наук., доц. кафедри, Завалко К.В., д.п.н., доц., зав кафедри ІВМ, Мережко Ю.В., к.п.н, доц., доц кафедри АЕВ
 • Різне.