Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

2021 рік

Порядок денний засідання кафедри

№ 16 від 01 грудня 2021 року:

 • Звіт з науково-викладацької практики аспірантів ІІІ року навчання спеціальності 011 освітні, педагогічні науки та 025 Музичне мистецтво. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, Опанасюк О.П., доктор. мист., доц. кафедри
 • Про внесення уточнень до ОНП 025 Музичне мистецтво. Відповідальні: Опанасюк О.П., доктор. мист., доц. кафедри
 • Про затвердження тематики та наукових керівників кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 025 Музичне мистецтво освітнього рівня другого (магістерського). Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, Бондаренко Л.А., канд. пед. наук., доц. кафедри, Кондратенко Г.Г, канд. пед. наук., доц. кафедри, Лігус О.М., канд. мист., доц. кафедри
 • Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін для ІІ семестру 2021-2022 н.р. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про затвердження білетів до екзаменів зимової сесії для бакалаврів та аспірантів спеціальності 025 Музичне мистецтво. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, Опанасюк О.П., доктор. мист., доц. кафедри, Ходоровська І.М., викладач кафедри
 • Про профорієнтаційну роботу кафедри. Відповідальні: Ходоровська І.М., викладач кафедри
 • Про внесення змін до складу редколегії наукового журналу «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі». Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор
 • Про затвердження рецензії на навчальний посібник Л. Проців «Музична педагогіка» ( курс лекцій). Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор 
 • Різне

Порядок денний засідання кафедри

№ 15 від 03 листопада 2021 року:

 

 • Про затвердження плану науково-викладацької практики аспірантів ІІІ року навчання. Відповідальні: Опанасюк О.П., доктор. мист., доц. кафедри
 • Про обговорення тем дисертаційних досліджень аспірантів І року навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та 025 Музичне мистецтво. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, Опанасюк О.П., доктор. мист., доц. кафедри
 • Про затвердження методичних рекомендацій до написання магістерських робіт. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, Кондратенко Г.Г, канд. пед. наук., доц. кафедри, Лігус О.М., канд. мист., доц. кафедри
 • Про профорієнтаційну роботу кафедри. Відповідальні: Ходоровська І.М., викладач кафедри
 • Про рекомендацію до сертифікації ЕНК «Методика загальної мистецької освіти» для студентів ІІІ курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво та ЕНК «Музика в хореографії» для студентів ІІ курсу спеціальності 024 Хореографія. Відповідальні: Кондратенко Г.Г, канд. пед. наук., доц. кафедри, Лігус О.М., канд. мист., доц. кафедри
 • Про затвердження плану реалізації наукової теми Інституту мистецтв «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» (реєстраційний номер – 0116U003993, термін виконання: 01.04.2020 – 01.04. 2025). Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор
 • Різне.

Порядок денний засідання кафедри

№ 14 від 06 жовтня 2021 року:

 • Про обговорення тем дисертаційних досліджень аспірантів І року навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та 025 Музичне мистецтво. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, Опанасюк О.П., доктор. мист., доц. кафедри
 • Про затвердження керівників магістерських робіт та визначення термінів підготовки методичних рекомендацій і складу робочої групи. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про затвердження програми Комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології та методики викладання у вищій школі та пакету тестів до неї для студентів освітнього рівня другого (магістерського) спеціальності 025 Музичне мистецтво освітньо-професійної програми 025.00.01 Музичне мистецтво денної та заочної форми. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор
 • Про рекомендацію до друку наукового фахового видання «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» № 6. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри, Бондаренко Л.А, канд. пед. наук., доц. кафедри
 • Різне

Порядок денний засідання кафедри

№ 13 від 08 вересня 2021 року:

 • Про призначення наукових керівників аспірантам І року навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та 025 Музичне мистецтво. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, Опанасюк О.П., доктор. мист., доц. кафедри
 • Про затвердження тематики магістерських робіт. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про рекомендацію Лігус Ольги Марківни до участі у балотуванні щодо присвоєння їй вченого звання доцента кафедри музикознавства та музичної освіти. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри
 • Різне

Порядок денний засідання кафедри

№ 12 від 30 серпня 2021 року:

 • Про розподіл педагогічного навантаження на 2021-2022 н. р. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, Коваль А.С., лаборант кафедри, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про робочі програми навчальних дисциплін на 2021-2022 н. р. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про призначення наукових керівників аспірантам І року навчання. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор 
 • Про тематику магістерських робіт. Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор
 • Про розподіл обов’язків серед професорсько-викладацького складу кафедри. Відповідальні: Олексюк О. М., доктор пед. наук, професор, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про рекомендацію до друку монографії доктора педагогічних наук, професора О. Олексюк та кандидата педагогічних наук О. Рахманової «Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку художньо-творчої синестезії у молодших школярів». Відповідальні: Олексюк О.М.,  доктор пед. наук, професор, Рахманова О.К., канд. пед. наук
 • Різне

Порядок денний засідання кафедри

 № 11 від 16 червня 2021 року:

 • Звіт аспірантів спеціальності 011 освітні, педагогічні науки. Відповідальні: Олексюк О. М., доктор пед. наук, професор, Мережко Ю.В., канд. пед. наук, зав. каф. КАЕВ                                                 
 • Про подання ЕНК на пролонгацію на 2021-2022 н.р. Відповідальні: Олексюк О. М., доктор пед. наук, професор, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Різне

Порядок денний засідання кафедри

№ 10 від 15 червня 2021 року:

 • Звіт аспірантів спеціальності 025 Музичне мистецтво. Відповідальні: Олексюк О. М., доктор пед. наук, професор, Опанасюк О.П., д. мист., проф. кафедри, Бацак К.Ю., канд. істор. наук., доц. кафедри, Лігус О.М., канд. мист., доц. кафедри
 • Різне

Порядок денний засідання кафедри

№ 9 від 26 травня 2021 року:

 • Про конкурсні справи професорсько-викладацького складу кафедри. Відповідальні: Олексюк О. М., доктор пед. наук, професор, Бондаренко Л.А., канд. пед. наук., доц. кафедри, Лігус О.М., канд. мист., доц. кафедри, Ходоровська І.М., викладач, Даценко М.С., викладач
 • Обговорення дисертаційного дослідження Маргарити Малахової «Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музики в навчальному народно-інструментальному ансамблі» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри
 • Про рекомендацію Бондаренко Лариси Анатоліївни до участі у балотуванні щодо присвоєння їй вченого звання доцента кафедри музикознавства та музичної освіти. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри
 • Різне

Порядок денний засідання кафедри

№ 8 від 05 травня 2021 року:

 • Про організацію освітнього процесу з 11 травня 2021 р. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри
 • Про виконання Корпоративного стандарту професорсько-викладацьким складом кафедри. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про підвищення індексу цитувань Університету. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про підготовку до VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта та художня культура: виклики ХХІ століття». Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про затвердження пакету тестових завдань до вступного Фахового випробування з музики. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри,
 • Про затвердження пакету білетів до екзамену з дисципліни «Сольфеджіо» для студентів 2 курсу спеціальності Музичне мистецтво. Відповідальні: Ходоровська І.М.,  викладач. кафедри,
 • Різне

Порядок денний засідання кафедри

№ 7 від 21 квітня 2021 року:

 • Про оновлення та затвердження ОНП 025 Музичне мистецтво. Відповідальні: Опанасюк О.П.,  д.мист., доц., проф. кафедри,
 • Затвердження звітів аспірантів ІІІ курсу спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки з науково-викладацької та дослідницької практики та аспірантів ІІІ курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво з практики з музичної критики. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри, Бацак К.Ю., канд. істор. наук., доц., доц. кафедри, Лігус О.М., канд. мист., доц.. кафедри
 • Про професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затверджений Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 610. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри
 • Про корпоративну культуру в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри
 • Про підготовку до VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта та художня культура: виклики ХХІ століття». Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Різне

Порядок денний засідання кафедри

№ 6 від 07 квітня 2021 року:

 • Обговорення освітніх програм 00.03, 025.00.04 та 025.00.01 спеціальності Музичне мистецтво. Відповідальні: Опанасюк О.П.,  д.мист., доц., проф. кафедри, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Різне

Порядок денний засідання кафедри

№ 5 від 10 березня 2021 року:

 • Про оновлення ОНП 025 Музичне мистецтво відповідно до стандарту. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри, Опанасюк О.П., д.мист., доц., проф. кафедри
 • Затвердження звіту К.Ю. Бацака про підвищення кваліфікації за фаховим модулем. Відповідальні: Бацак К.Ю., канд.істор.наук, доц., доц. кафедри
 • Різне

 Порядок денний засідання кафедри 

 № 4 від 03 березня 2021 року:

 • Про організацію освітнього процесу з 1 березня 2021 р. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри,
 • Про графік відкритих занять професорсько-викладацького складу кафедри. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри
 • Затвердження звіту О.П. Опанасюка про підвищення кваліфікації за фаховим модулем. Відповідальні: Опанасюк О.П.,  д.мист., доц., проф. кафедри
 • Затвердження програми Комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації для студентів 4 курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво та програми Комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки та методики викладання для студентів 4 курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про рекомендацію до друку навчального посібника «Музика в хореографії» кандидата мистецтвознавства О.М. Лігус. Відповідальні: Лігус О.М.,  канд.мист., доц. кафедри
 • Про підготовку до VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта та художня культура: виклики ХХІ століття». Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Різне

Порядок денний засідання кафедри 

№ 3 від 03 лютого 2021 року:

 • Обговорення дисертаційного дослідження Маргарити Малахової «Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музики в навчальному народно-інструментальному ансамблі» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри
 • Про рекомендацію до вступу в аспірантуру на спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки та 025 Музичне мистецтво. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри, Опанасюк О.П.,  д. мист., доц., проф. кафедри
 • Про організацію освітнього процесу в ІІ семестрі 2020-2021 н. р. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про робочі програми навчальних дисциплін на ІІ семестр 2020-2021 н. р. Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про підготовку до VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта та художня культура: виклики ХХІ століття». Відповідальні: Олексюк О.М.,  д.п.н., проф., зав. кафедри, професорсько-викладацький склад кафедри
 • Про профорієнтаційну роботу. Відповідальні: Опанасюк О.П.,  д. мист., доц., проф. кафедри, Ходоровська І.М., викладач кафедри
 • Різне:
 • Про заповнення Е-портфоліо
 • Про виконання корпоративного стандарту
 • Про розміщення інформації на сайті та в соціальних мережах
 • Про проведення семінару з питань акредитації (лютий 2021 р.)

Порядок денний засідання кафедри 

№ 2 від 26 січня 2021 року:

 • Звіт аспірантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, 025 Музичне мистецтво. Відповідальні: Опанасюк О.П., професор кафедри, Бацак К.Ю., доцент кафедри, Лігус О.М., доцент кафедри, Мережко Ю.В., зав кафедри АЕВ, к.п.н.
 • Різне:
 • Про упровадження результатів наукових досліджень аспірантів в Університеті
 • Про затвердження звіту з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (фаховий модуль) професора кафедри О.П. Опанасюка

Порядок денний засідання кафедри 

№ 1 від 11 січня 2021 року:

 • Про пропозиції до каталогу вибіркових дисциплін. Відповідальні: Олексюк О. М., доктор пед. наук, професор, професорсько-викладацький склад.
 • Про графік сертифікації ЕНК на 2021 рік.
 • Курс Г.Г.Кондратенко «Методика загальної мистецької освіти» - 3 курс, ММ. – Планується подання на сертифікацію у лютому 2021 р. Відповідальні: Олексюк О. М., доктор пед. наук, професор, професорсько-викладацький склад
 • Про обговорення результатів практики студентів 4 курсу та їх пов’язаність з діяльністю Центрів практичної підготовки. Відповідальні: Бондаренко Л.А., канд. пед. наук, доц. кафедри, Коваль А.С., викладач кафедри
 • Затвердження програм та білетів до вступу в аспірантуру 025 Музичне мистецтво. Відповідальні: Опанасюк О.П.,  д. мист., доц., проф. кафедри
 • Затвердження білетів до екзаменів зимової сесії. Відповідальні: Опанасюк О.П., проф. каф., Ходоровська І.М.,  викладач
 • Про стан профорієнтаційної роботи кафедри. Відповідальні: Ходоровська І.М.,  викладач
 • Про допуск студентів освітнього рівня «Бакалавр» заочної форми навчання до підсумкової атестації. Відповідальні: Олексюк О. М., доктор пед. наук, професор
 • Різне:
 • Про пропозиції до Ради роботодавців:

Бакалаври:

 • Людмила Анатоліївна Шамал, директорка дитячої музичної школи № 13 м.Київ;
 • Марія Василівна Братко, директорка Фахового коледжу «Універсум», докторка педагогічних наук, доцентка;
 • Тетяна Вадимівна Романова, голова циклової комісії музики і хореографії Фахового коледжу «Універсум»;

Магістри:

 • Марія Василівна Братко, директорка Фахового коледжу «Універсум», докторка педагогічних наук, доцентка;

Аспіранти:

 • Марія Василівна Братко, директорка Фахового коледжу «Універсум», докторка педагогічних наук, доцентка;
 • Олена Євгеніївна Реброва, завідувачка кафедри музичного мистецтва і хореографії Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, докторка педагогічних наук, професорка
 • Ганна Василівна Карась, професорка кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв Держав­ного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», докторка мистецтвознавства, професорка
 • Ярослав Васильович Сверлюк, директор Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, професор кафедри духових та ударних інстру­ментів, доктор педагогічних наук, професор
 • Ольга Яношівна Музика, завідувачка кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидатка педагогічних наук, доцентка
 • Про критерії оцінювання успішності студентів та оформлення РПНД
 • Про заповнення документації викладачами