keramisti_vladimir_hijinsky
Контактна інформація

v.khyzhynskyi@kubg.edu.ua
02152, Київ, бул. І. Шамо, 18/2

Хижинський Володимир Вікторович

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат мистецтвознавства

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат мистецтвознавства

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Скульптура, практикум з художньої кераміки, художнє скло та художня кераміка.

Біографія

 

Освіта:

1997 р. – Львівська академія мистецтв, спеціальність «Декоративно-ужиткове мистецтво», кваліфікація «Художник декоративно-ужиткового мистецтва»

2015 р. – кандидат мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.02. «Декоративне і прикладне мистецтво»

Тема кандидатської дисертації: «Професійна кераміка в мистецтві другої половини ХХ ст.: педагогічний і творчий досвід шкіл Львова та Вроцлава»

 

Досвід роботи:

1998 – 2017 рр. – доцент кафедри дизайну Луцького національного технічного університету.

З 2017 р. – доцент кафедри художньої кераміки, дерева, скульптури та металу Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука

З 2017 р. – викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка за сумісництвом.

Професійний і науковий інтерес

 

Список публікацій:

 

Підручники, навчальні посібники:

 

  1. 1.Скляренко Н.В. Дитяча книга: проектування друкованих видань: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» денної та заочної форм навчання / Наталія Владиславівна Скляренко, Володимир Вікторович Хижинський, Марія Петрівна Єфімова. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 248 с. (Рекомендовано Вченою Радою Луцького НТУ, протокол № 7 від 29.12.2015 р.)

 

Статті у наукових фахових виданнях:

 

  1. 2.Хижинський В. Львівська школа професійної кераміки (1970-ті – 1980-ті рр.) / В. Хижинський // Мистецтвознавство 2012 : наук. зб. Терноп. педагог. університету ім. М. Гнатюка, – Тернопіль, 2012. – С. 279-286.
  2. 3.
  3. 4.Хижинський В. Становлення львівської школи професійної кераміки (1960 – 1970-ті рр.) / В. Хижинський // Мистецтвознавство 2012 : наук. зб. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2012. – С. 279-286.
  4. 5.Хижинський В. Кераміка Олесі Дворак-Галік як синтез життєвих спостережень / В. Хижинський //Образотворче мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 40-41.
  5. 6.Хижинський В. Трансформації: дати волю фантазії / В. Хижинський //Образотворче мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 42-43.

 

Художня творча та виставкова діяльність:

 7.Хижинський В. В. Обласна виставка «Весняний салон». м. Луцьк, квітень 2012 р. (1 робота)8.Хижинський В. В. Гран-прі. ІV Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПік у Опішному» с. Опішне, Полтавщина, червень-жовтень 2012 р.  (1робота).9.Хижинський В. В. Обласна виставка «Осінній салон». м. Луцьк, жовтень 2012 р. (1 робота)

10.Хижинський В. В. Львівська кераміка 2012, м. Львів, грудень 2012р. (1 робота)

11.Хижинський В. В.Міжнародна виставка – конкурс художньої кераміки. Фаенца, Італія. Травень-вересень 2013 р. (1 робота)

12.Хижинський В. В. І Міжнародний фестиваль «Сучасна кераміка в урбаністичному просторі», Київ, вересень 2013 р. (7 робіт)

13.Хижинський В. В. Міжнародна художня виставка «Мотив хреста в творчості сучасних художників» Відень, Австрія. Вересень-жовтень 2013 р. (1 робота)

14.Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Осінній салон» Луцьк. Жовтень 2013 р. (2 роботи)

15.Хижинський В. В. Обласна художня виставка до 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка. Луцьк. Березень 2014 р. (2 роботи).

.Хижинський В. В. Львівська кераміка 2012, м. Львів, грудень 2012р. (1 робота)

17.Хижинський В. В.Міжнародна виставка – конкурс художньої кераміки. Фаенца, Італія. Травень-вересень 2013 р. (1 робота)

18. Хижинський В. В. І Міжнародний фестиваль «Сучасна кераміка в урбаністичному просторі», Київ, вересень 2013 р. (7 робіт)

19 .Хижинський В. В. Міжнародна художня виставка «Мотив хреста в творчості сучасних художників» Відень, Австрія. Вересень-жовтень 2013 р. (1 робота)

20 .Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Осінній салон» Луцьк. Жовтень 2013 р. (2 роботи)

ень 2013 р. (1 робота)

15 .Хижинський В. В. Обласна художня виставка до 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка. Луцьк. Березень 2014 р. (2 роботи).

16. .Хижинський В. В. Міжнародна художня виставка «Хрест». Хебдов (Hebdow), Польща. Квітень 2014 р. (4 роботи).

17. Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Веснянийй салон». Луцьк. Травень 2014 р. (4 роботи).

18 .Хижинський В. В. Всеукраїнський фестиваль сучасної професійної кераміки «Це Глина». Київ. Травень-червень 2014 р.(6 робіт).

19. Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка «Сучасне «мистецтво вогню» України (кераміка, скло, метал)». Київ. Січень - лютий 2015 р. (5 робіт).

20.Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка «Великий скульптурний салон 2015». Київ. Березень 2015 р. (13 робіт).

Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Весняний салон». Луцьк. Квітень - травень 2015 р.(2 роботи).

21   Хижинський В. В. Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Art Territory», Луцьк. Травень – червень 2015 р. (11 робіт).

22.   Хижинський В. В. Національна виставка художньої кераміки «ПАРАdocx - 2015». Опішне, Полтавщина. Червень 2015 р. (2 роботи).

23.   Хижинський В. В. Всеукраїнський фестиваль-виставка сучасної професійної кераміки «ЦеГлина». Київ. Серпень 2015 р. (7 робіт).

24.   Хижинський В. В. Всеукраїнська художня  виставка «До дня художника». Київ. Жовтень 2015 р. (1 робота).

25.   Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Осінній салон-2015». Луцьк. Жовтень  2015 р. (4 роботи).

26.    Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка абстрактної скульптури «СORPUSCULUM». Київ. Грудень2015 -січень 2016 р.  (6 робіт).

27. Хижинський В. В. Міжнародна художня виставка «DAS BUCH». Відень, Австрія, лютий 2016 р.  (4 роботи).

28.Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Весняний салон-2016». Луцьк. Травень 2016 р. (1 робота).

29.Хижинський В. В. Міжнародна художня виставка «Книга». Свідніца (Swidnica), Польща, травень 2016 р. (4 роботи).

30.Хижинський В. В. Міжнародний фестиваль-виставка сучасної професійної кераміки «ЦеГлина». Київ. Серпень 2016 р. (7 робіт).

31.Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Осінній салон-2016». Луцьк. Жовтень  2016 р. (2 роботи).

32. Хижинський В. В. Міжнародна виставка «Осінній салон «Високий замок 2016». Львів, листопад 2016 р. (1 робота)

33. Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка кераміки «Вічне коло». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», жовтень-листопад 2016 р. (5 робіт).

34.Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка «Кераміка в інтер’єрі». Київ галерея «ЦеГлинаАрт», листопад-грудень 2016 р. (7 робіт).

35.Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Зимовий салон-2017». Луцьк. січень  2017 р. (2 роботи).

36.Хижинський В. В. Виставка сучасної кераміки «Світло». Київ. галерея «ЦеГлинаАрт». Березень-квітень 2017 р. (16 робіт).

37.Хижинський В. В. Виставка авторської  кераміки «NEXUS». М. Київ. ЦУМ. Березень-червень 2017 р. (3 роботи).

38.Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка «Кераміка в інтер’єрі». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», квітень 2017 р. (3 роботи).

Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Весняний салон-2017». Луцьк. Травень 2017 р. (1 робота).

39. Хижинський В. В. Всеукраїнський фестиваль-виставка сучасної професійної кераміки «ЦеГлина». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», травень 2017 р. (3 роботи).

40. Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка абстрактної скульптури «СORPUSCULUM». Київ.  червень 2017 р.  (1 робота).

41. Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка кераміки «Вічне коло». Київ, галерея «ЦеГлинаАрт», вересень 2017 р. (7робіт).

42. Хижинський В. В. Обласна художня виставка «Осінній салон-2017». Луцьк. Жовтень  2017 р. (4 роботи).

43. Хижинський В. В. Всеукраїнська виставка «Кераміка в інтер’єрі». Київ галерея «ЦеГлинаАрт», жовтень 2017 р. (3 роботи).

 

Powered by SobiPro