Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання кафедри образотворчого мистецтва № 02

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання кафедри образотворчого мистецтва № 02

Інституту мистецтв

Київського університету імені Бориса Грінченка

Головуючий:                      Бацак К. Ю., кандидат історичних наук, доцент, директор Інституту мистецтв

 

  1. 1.Про рекомендацію на призначення науковим керівником аспіранта спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 2017 року набору Мершавки Т. С. доктора філософських наук, професора, професора кафедри філософії Ковальчук Н. Д.

Доповідач: Бацак К. Ю.

 

2. Про рекомендацію на призначення науковим керівником аспіранта спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 2017 року набору Гордієнко А. О. доктора мистецтвознавства, професора, професора кафедри дизайну Пучкова А.О.

Доповідач: Бацак К. Ю.

 

3. Про стан виконання дипломних робіт студентами спеціальності 8.02020501 «Образотворче мистецтво*» заочної форми навчання та стан підготовки до затвердження тем кваліфікаційних робіт студентів напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво*», спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» денної та заочної форм навчання.

Доповідачі: Керівники дипломних робіт

 

4. Про стан виконання робочих навчальних програм науково-педагогічних працівників кафедри образотворчого мистецтва на І півріччя 16-17 н.р. та їх затвердження.

Доповідачі: Бацак К. Ю.,

Гунька А. М.

 

5. Про направлення на стажування без відриву від виробництва Коваль-Цепової А. В. та Стрельцової С. В. на кафедру рисунку Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури з 13. 11. 2017 р. до 13. 12. 2017 р.

Доповідач: Бацак К. Ю.

 

6. Про стан закупівель художніх матеріалів на 2017 рік.

Доповідач: Бацак К. Ю.

 

7. Про заключення договорів про співпрацю з художніми музеями м. Києва.

Доповідач: Стрельцова С. В.

 

8. Різне.

Доповідачі: Бацак К. Ю.,

науково-педагогічні працівники кафедри.