Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

До відома студентів

До відома студентів
галузі знань 0202 «Мистецтво»
напряму підготовки / спеціальності
6.020205, 8.02020501
«Образотворче мистецтво»!

 

Доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва 

     РОМАНЕНКОВА Ю. В.

проводить

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

щосереди з 11:00 до 16:00 в каб. № 303.