Наукова школа

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА

НАУКОВОЇ ШКОЛИ УСТАЛЕНОГО РОЗВИТКУ

 

1. Назва наукової школи:

Духовне зростання особистості під призмою теорії та практики мистецтва і дизайну

2. Рік заснування: 2009 рік

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації – 02.

Документ, яким зафіксовано створення наукової школи – додається у прикріпленому файлі (О.В. Школьна)

 

4. Керівник наукової школи: 

О. В. Школьна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Профіль в  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=UZ_3kZcAAAAJ&hl=uk

Учений секретар

О. О. Руденко, заступник директора з навчальної роботи, викладач фортепіано та концертмейстер КЗ «Богуславська школа мистецтв» Богуславської міської ради.

Координатор з науково-організаційної роботи

О. Д. Сосік, аспірант Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

4. Кадровий склад наукової школи:

Загалом 20 осіб: 9 наукових та науково-педагогічних працівників + 11 аспірантів та здобувачів

З них:

- докторів наук – 1

- кандидатів наук – 18

з/п

ПІБ

науковий ступінь

вчене звання

місцем роботи та посада

1.     

Титаренко Анна Олександрівна

к.і.н

-

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, провідний науковий співробітник відділу науково-фондової роботи

2.     

Варивода Аліна Григорівна

к.і.н

-

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, провідний науковий співробітник відділу вивчення мистецької спадщини

3.     

Дьяченко Роксолана Вікторівна

к.мист.

-

Київський національний університет культури і мистецтв,

старший викладач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

4.     

Одрехівський Роман Васильович

д.мист.

доцент

Львівський національний лісотехнічний університет України, професор кафедри дизайну

5.     

Олійник Вікторія Анатоліївна

к.мист.

-

Київський національний університет культури і мистецтв,

старший викладач кафедри графічного дизайну

6.     

Татіївська Інеса Петрівна

к.і.н

-

Міністерство культури та інформаційної політики України,

начальник відділу переміщення, вивезення та повернення культурних цінностей головного управління охорони культурної спадщини Директорату культурної спадщини та музеїв

7.     

Ревенок Наталія Миколаївна

к.мист.

-

Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури,

старший викладач, керівник навчально-творчої майстерні реставрації скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва кафедри техніки та реставрації творів мистецтва

8.     

Шолуха Олександр Миколайович

-

-

Відокремлений структурний підрозділ Київський індустріальний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури,

завідувач навчально-художньої майстерні

9.     

Руденко Олександра Олександрівна

-

-

Богуславська міська рада КЗ «Богуславська школа мистецтв», заступник директора з навчальної роботи, викладач фортепіано та концертмейстер

 

5. Основні напрями наукової роботи: 

 • Розвиток декоративно-прикладного мистецтва і протодизайну Київської Русі та України (художні фарфор-фаянс, художнє скло, художній метал, художнє дерево, гончарство, ювелірне мистецтво, художнє ткацтво, гобеленництво, килимарство);
 • Теоретико-методологічні засади мистецтвознавчої науки в Україні та світі
 • Культурні цінності та культурна спадщина у херитології;
 • Архітектура і мистецтво країн Західної Азії, Близького Сходу й Африки у сучасних дизайнерських розробках інтер’єру;
 • Юдаїка та візуальне мистецтво країн арабського світу;
 • Архітектура та декоративно-прикладне мистецтво Англії;
 • Промисловий і графічний дизайн, цифрове мистецтво й інформаційні технології у сучасній теорії та практиці;
 • Образотворче мистецтво України та Європи ХVІІІ – початку ХХІ століть.

 

Основні напрями науково-організаційної діяльності:

 • Ініціювання і координація наукових досліджень у галузі мистецтвознавства, культурології, музеєзнавства, пам’яткознавства, дизайну;
 • Упровадження сучасних мистецьких технологій у творчу практичну діяльність навчальних закладів;
 • Проведення та участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, конгресах, брифінгах, круглих столах, симпозіумах, колоквіумах тощо;
 • Сприяння розвитку наукових осередків школи у мистецьких закладах України
 • Рецензування монографій, підручників, посібників;
 • Участь у роботі експертних, спеціалізованих учених рад, робочих груп Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України.

 

6. Регіони діяльності осередків наукової школи: Київ, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Рівне, Вінниця, Житомир, Полтава, Дніпропетровськ, Суми, Харків, Миколаїв, Одеса.

7. Науковий доробок:

 • статті Scopus/Web of Science за останні 5 років – 2
 • монографії за останні 5 років – 1
 • захищені кандидатські та докторські дисертації за останні 5 років – 7

Заплановані захисти кандидатських та докторських дисертацій у 2020–2021 рр.:

 

ПІБ

назва дисертації

шифр та назва спеціальності

Лампека Микола Геронтійович

Порцеляна Київського експериментального кераміко-художнього заводу в контексті мистецької культури України ХХ – початку ХХІ століть

26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)

Сапфірова Наталія Миколаївна

Ювелірна справа Й. Маршака в художній культурі кінця ХІХ – початку ХХ століття

26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)

 

Кандидати та доктори наук,  які захистили дисертаційні дослідження
під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора,
Школьної Ольги Володимирівни:

 • Титаренко Анна Олександрівна, канд. іст. н., провідний науковий співробітник відділу науково-фондової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
 • Варивода Аліна Григорівна, канд. іст. н., провідний науковий співробітник відділ вивчення мистецької спадщини Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
 • Дьяченко Роксолана Вікторівна, канд. мист., старший викладач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв;
 • Одрехівський Роман Васильович, докт. мист., доц., проф. кафедри дизайну Львівського національного лісотехнічного університету України;
 • Олійник Вікторія Анатоліївна, канд. мист., старший викладач кафедри графічного дизайну Київського національного університету культури і мистецтв;
 • Татіївська Інеса Петрівна, канд. іст. н., начальник відділу переміщення, вивезення та повернення культурних цінностей головного управління охорони культурної спадщини Директорату культурної спадщини та музеїв Міністерства культури та інформаційної політики України;
 • Ревенок Наталія Миколаївна, канд. мист., старший викладач, керівник навчально-творчої майстерні реставрації скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва кафедри техніки та реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
 • Шолуха Олександр Миколайович, Відокремлений структурний підрозділ Київський індустріальний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури, завідувач навчально-художньої майстерні (захист відбувся 29.09.2020 р., очікуємо диплом з мистецтвознавства);
 • Руденко Олександра Олександрівна, заступник директора з навчальної роботи, викладач фортепіано та концертмейстер КЗ «Богуславська школа мистецтв» Богуславської міської ради (захист відбувся 29.09.2020 р., очікуємо диплом з мистецтвознавства).

 

Посилання на сайт наукової школи: https://kulturolog.wixsite.com/art-school