Тематика кваліфікаційних магістерських робіт здобувачів вищої освіти освітнього рівня другого (магістерського) спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, освітньої програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво»

Тема кваліфікаційної магістерської роботи

ПІБ керівника

Візії Хортиці в образотворчому мистецтві

Школьна О. В., доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри образотворчого мистецтва

Витинанка в українському декоративно-ужитковому мистецтві

Братусь І. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Ілюстрації творів англійської літератури в образотворчому мистецтві ХІХ ст. - ХХ ст.          

Коновалова О.В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Народні свята в сучасному українському живописі кінця ХХ - початку ХХІ століття

Коновалова О.В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Художнє оформлення зброї та обладунків Європи

Волкова Л. М., старший викладач кафедри образотворчого мистецтва

Ілюстрації творів сучасної літератури в стилістиці стім-панку

Коновалова О.В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Танатологічні мотиви в образотворчому мистецтві ХІХ-ХХ ст.

Братусь І. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Образи Святогорського монастиря в образотворчому мистецтві України

Братусь І. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Зображення фонтанів в українському образотворчому мистецтві

Волкова Л. М., старший викладач кафедри образотворчого мистецтва