Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Методологічний семінар кафедри

Методологічний семінар кафедри

P327115727 березня 2013 року відбувся методологічний семінар кафедри інструментально-виконавської майстерності.
З доповідями виступили старші викладачі: Рибніков О.М. («Використання електронного музичного інструментарію у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва») та Салан К.О. («Використання звукозапису у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва»).
Виступ доповідача Рибнікова О.М. супроводжувався демонстрацією можливостей застосування електронних музичних інструментів у процесі фахової підготовки студентів Інституту мистецтв. Доповідь викликала жвавий інтерес щодо реалізації запропонованих методик у викладанні інструментально-виконавських дисциплін.

Доповідач Салан К.О. зупинилася на особливостях використання звукозапису в процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Окремо охарактеризувала фізичні характеристики та різновиди звукових хвиль, програмні продукти корпорації Стейнберг, обладнання студії звукозапису, практично показала можливості програми Nuendo. До ілюстрацію прийомів звукозапису було залучено учасників семінару.
В обговоренні доповідей взяли участь викладачі кафедри інструментально-виконавської майстерності.
P3271167 P3271163 P3271175

​