61-2
Контактна інформація

k.zavalko@kubg.edu.ua
02152, Київ, бул. І. Шамо, 18/2

Завалко Катерина Володимирівна

Завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності, доктор педагогічних наук, доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Спеціальний інструмент (скрипка)
  • Читання оркестрових партитур
  • Методика викладання гри на спеціальному інструменті (струнні)
  • Методика викладання з фаху (інструментальне виконавство)

Біографія

Профіль Google Scholar

Е-портфоліо

 

Освiта:

У 1998 р. закінчила з відзнакою Уманське музичне училище ім. П.Д. Демуцького, здобула кваліфікацію викладач скрипки, артист оркестру. 
З 1998 по 2003 р. навчалася у НПУ ім. М.П. Драгоманова та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Музична педагогіка та виховання» та здобула кваліфікацію викладача скрипки, вчителя музики та художньої
культури.
Захистила кандидатську дисертацію на тему «Методичні засади самовдосконалення майбутнього вчителя музики» та здобула науковий ступень кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика  і музичне виховання) (2006 р.).
Захистила докторську дисертацію на тему «Формування готовності майбутнього вчителя музики до інноваційної діяльності» та здобула науковий ступень доктора педагогічних наук за спеціальністю теорія та методика музичного навчання (2014 р.).
Загальний стаж педагогічної роботи у ЗВО 15 років. 
Сертифікований викладач за методикою Colourstrings.

Професійний і науковий інтерес

- Участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях.
- Участь у суддівських колегіях вітчизняних та міжнародних конкурсів і фестивалів.
- Викладацька робота в галузі скрипкової педагогіки та проблематиці професійної підготовки виконавців-інструменталістів.
- Дослідження в галузі музичної педагогіки, теорії і методики навчання гри на скрипці, підготовки майбутніх педагогів-музикантів, інновацій у музичній освіті.
- Автор понад 100 опублікованих наукових праць, серед них: монографії, навчальні посібники, наукові статті, тези, матеріали конференцій тощо.

Powered by SobiPro