lachenko
Контактна інформація

(044) 295-58-32
o.liashenko@kubg.edu.ua
02152, Київ, бул. І. Шамо, 18/2

Ляшенко Ольга Дмитрівна

Доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат педагогічних наук

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук (2002 р.), доцент кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін (2004 р.).

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Викладає дисципліни: «Основний музичний інструмент (фортепіано)», «Концертмейстерський клас». Здійснює керівництво професійною педагогічною практикою студентів спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво*» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

 

Профіль Google Scholar

Е-портфоліо

Біографія


Освіта: У 1976 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Музика і співи» та здобула кваліфікацію «Учитель музики і співів».

 

 Досвід роботи:

 

1976-2010 рр. – працювала на мистецькому факультеті Кіровоградського державного педагогічного університету на кафедрі музично-теоретичних та інструментальних дисциплін;

 

2010-2013 рр. – працювала на посаді доцента кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка;

 

з 2013 р. працює на посаді доцента кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

 

Відзнаки й нагороди: за період роботи в Кіровогрвдському державному університеті імені Володимира Винниченка неоднаразово оголошувалися подяки та видавалися грамоти за значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів; у 2011 р. Київський університет імені Бориса Грінченка оголосив подяку за компетентність, відповідальність у виконанні професійних обов'язків; у 2013 р. нагороджена почесною грамотою як науковий керівник учасника всеросійської науково-практичної конференції «Студенческие исследования – потенциал развития российской науки» (м. Краснодар).

 

Професійний і науковий інтерес

 

Наукова діяльність: у 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх учителів музики» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Доцент кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін (2004р.).

 

Наукові інтереси: Автор понад 30 опублікованих наукових і навчально-методичних праць з проблем професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Серед них: навчальний посібник (у співавторстві); навчальні програми (2) та методичні рекомендації (2); плани-конспекти лекцій, уроків та позакласних заходів; 18 статей у фахових наукових виданнях.

Концертно-виконавська діяльність: бере участь у культурно-освітніх заходах Інституту мистецтв та Університетського коледжу.

Список публікацій

Powered by SobiPro