Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Робочі програми навчальних дисциплін


Навчально-методичні матеріали

Гаркуша, Людмила Іванівна (2017) Концертмейстерський клас [Навчально-методичні матеріали]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2017) Концертмейстерський клас [Навчально-методичні матеріали]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2017) Концертмейстерський клас ІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Глущук, Тетяна Володимирівна (2017) Робоча програма Виробнича (педагогічна) практика (ХІІ семестр) [Навчально-методичні матеріали]

Глущук, Тетяна Володимирівна (2017) Робоча програма Виробнича переддипломна практика (ХІІ семестр)[Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІІI курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІІI курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІV курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано IV курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Додатковий музичний інструмент II курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Додатковий музичний інструмент IV курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна та Гаркуша, Людмила Іванівна (2017) Спеціальний інструмент (фортепіано)[Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна та Соболь, Наталія Віталіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» III курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна та Соболь, Наталія Віталіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» IV курс [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович та Беренбейн, Інеса Самійлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» другого (магістерського) освітнього рівня. [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович та Беренбейн, Інеса Самійлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» другого (магістерського) освітнього рівня. [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня. [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня. [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович та Сподаренко, Віктор Михайлович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Інструментально-педагогічний практикум» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня. [Навчально-методичні матеріали]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна та Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни « Фортепіано» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів». [Навчально-методичні матеріали]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна та Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни « Фортепіано» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» [Навчально-методичні матеріали]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна та Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни « Фортепіано» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів». [Навчально-методичні матеріали]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна та Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» першого (бакалаврського) освітнього рівня [Навчально-методичні матеріали]

Мастерських, Олександр Миколайович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Відео-інформаційні технології» [Навчально-методичні матеріали]

Плохотнюк, Олександр Сергійович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальний інструмент (духові інструменти)» для студентів галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво».[Навчально-методичні матеріали]

Плохотнюк, Олександр Сергійович (2017) Робоча програма з дисципліни "Спеціальний інструмент (духові інструменти)" [Навчально-методичні матеріали]

Плохотнюк, Олександр Сергійович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Робоча програма «Виробнича (зі спеціалізації) практика» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма виробничої переддипломної практики зі спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Вбудовані додатки до музичних програм" [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Мастеринг» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни звукопідсилююча апаратура та основи звукозапису [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Мультимедійні технічні засоби навчання» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Основи звукорежисури [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Основи режисури та монтажу відеокліпів [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Основи звукорежисури [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) ІКТ в галузі музичного мистецтва (музичне мистецтво) [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) ІКТ в галузі музичного мистецтва (сольний спів) [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Оркестровий клас IV курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Оркестровий клас ІІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Оркестровий клас ІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Спеціальний інструмент Домра. Гітара [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІV курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІV курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Музичний інструмент (домра, гітара) [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Музичний інструмент (домра, гітара) [Навчально-методичні матеріали]

Тітович, Валерій Іванович (2017) Фортепіанний дует [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології»[Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології»[Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи звукозапису» [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Комп'ютерне аранжування [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Музично-інформаційні технології [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Музично-інформаційні технології [Навчально-методичні матеріали]

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва дисципліни

1

Пляченко Тетяна Миколаївна

  1. Концертмейстерський клас (СС)
  2. Концертмейстерський клас (ОКР «спеціаліст»)
  3. Методика викладання вокалу (ОКР «магістр»)
  4. Основи професійної діяльності керівника музично-інструментального колективу (ОКР «магістр»)
  5. Методика викладання дисципліни кваліфікації у вищій школі (ОКР «магістр»)

6.      Основний музичний інструмент (ОКР «спеціаліст»)

  1. Додатковий музичний інструмент

2

Полянський В’ячеслав Анварович

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент. Фортепіано (СС)

3.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

4.      Додатковий музичний інструмент

5.      Концертмейстерський клас (ОКР «спеціаліст»)

6.      Концертмейстерський клас (ОКР «магістр»)

7.      Концертмейстерський клас (СС)

3

Беренбейн Інеса Самійлівна

8.      Основний музичний інструмент

9.      Основний музичний інструмент. Фортепіано (СС)

10.  Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

11.  Додатковий музичний інструмент

4

Богдан Олександра Миколаївна

1.      Основний музичний інструмент

2.      Додатковий музичний інструмент

5

Бутенко Тетяна Максимівна

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

3.      Основний музичний інструмент. Фортепіано (СС)

4.      Додатковий музичний інструмент

5.      Концертмейстерський клас

6.      Концертмейстерський клас (СС)

6

Василевич Марта Олексіївна

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «спеціаліст»)

3.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

4.      Додатковий музичний інструмент

5.      Концертмейстерський клас (ОКР «спеціаліст»)

7

Василевич Юрій Володимирович

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

  8

Куришев Євген Володимирович

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент. Фортепіано (СС)

3.      Основний музичний інструмент (ОКР «спеціаліст»)

4.      Додатковий музичний інструмент

5.      Концертмейстерський клас

6.      Концертмейстерський клас (ОКР «магістр»)

7.      Практикум за кваліфікацією (ОКР «магістр»)

  9

Гаркуша Людмила Іванівна

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «спеціаліст»)

3.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

4.      Основний музичний інструмент. Фортепіано (СС)

5.      Додатковий музичний інструмент

6.      Концертмейстерський клас

7.      Концертмейстерський клас (ОКР «спеціаліст»)

10

Економова Ольга Серафимівна

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент. Фортепіано (СС)

3.      Основний музичний інструмент (ОКР «спеціаліст»)

4.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

5.      Додатковий музичний інструмент

6.      Концертмейстерський клас

7.      Концертмейстерський клас (СС)

11

Зенчик Олексій Володимирович

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент. Фортепіано (СС)

3.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

4.      Додатковий музичний інструмент

5.      Концертмейстерський клас

6.      Концертмейстерський клас (СС)

7.      Концертмейстерський клас (ОКР «магістр»)

12

Касьянов Валентин Васильович

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

3.      Додатковий музичний інструмент

4.      Оркестровий клас

5.      Концертмейстерський клас (ОКР «магістр»)

13

Коваленко Владислав Вікторович

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «спеціаліст»)

3.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

4.      Додатковий музичний інструмент

5.      Концертмейстерський клас

14

Корзун Валентина Володимирівна

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

3.      Додатковий музичний інструмент

4.      Концертмейстерський клас

15

Ляшенко Ольга Дмитрівна

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

3.      Основний музичний інструмент. Фортепіано (СС)

4.      Додатковий музичний інструмент

5.      Концертмейстерський клас (СС)

6.      Виробнича, переддипломна/Педагогічна практика (ОКР «спеціаліст»)

7.      Виробнича, переддипломна/Педагогічна практика (ОКР «магістр»)

8.      Виробнича, переддипломна/Зі спеціалізації (ОКР «магістр»)

16

Лабінцева Лариса Павлівна

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «спеціаліст»)

3.      Основний музичний інструмент. Фортепіано (СС)

4.      Додатковий музичний інструмент

5.      Концертмейстерський клас (СС)

17

Малахова Маргарита Олександрівна

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

3.      Додатковий музичний інструмент

4.      Оркестровий клас

5.      Оркестровий клас (ОКР «магістр»)

6.      Концертмейстерський клас (ОКР «магістр»)

18

Пилипенко Наталія Анатоліївна

1.      Основний музичний інструмент

19

Салан Катерина Олександрівна

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

3.      Додатковий музичний інструмент

4.      Сучасні музично-інформаційні технології (ОКР «магістр»)

5.      Музичні комп`ютерні технології

6.      Мастерінг

7.      Вбудовані додатки до музичних программ

8.      Основи звукорежисури

9.      Основи режисерської майстерності

10.  Музично-інформаційні технології

11.  Основи мультимедійного інструментознавства

12.  Мультимедійні технічні засоби навчання

20

Сахарова Лідія Олександрівна

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

3.      Додатковий музичний інструмент

4.      Оркестровий клас

5.      Концертмейстерський клас (ОКР «магістр»)

21

Свириденко Наталія Сергіївна

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

3.      Концертмейстерський клас (ОКР «магістр»)

4.      Історія і теорія музичних стилів (ОКР «магістр»)

5.      Клавішні інструменти і клавірне виконавство (ОКР «магістр»)

22

Стрельченко Костянтин Мартинович

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

3.      Додатковий музичний інструмент

4.      Концертмейстерський клас (ОКР «магістр»)

23

Тітович Валерій Іванович

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

3.      Додатковий музичний інструмент

4.      Концертмейстерський клас (СС)

5.      Основи виконавської майстерності інструменталіста (ОКР «магістр»)

24

Ткачук Володимир Васильович

1.      Додатковий музичний інструмент

6.      Концертмейстерський клас (СС)

2.      Оркестровий клас

3.      Оркестровий клас (ОКР «спеціаліст»)

4.      Оркестровий клас (ОКР «магістр»)

25

Ходоровський Володимир Ісаакович

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент. Фортепіано (СС)

3.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

4.      Додатковий музичний інструмент

26

Цимбал Сергій Вікторович

1.      Основний музичний інструмент

2.      Додатковий музичний інструмент

3.      Мультимедійні технічні засоби навчання

27

Яницький Тарас Йосипович

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «спеціаліст»)

3.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

4.      Оркестровий клас

5.      Оркестровий клас (ОКР «спеціаліст»)

28

Яницький Роман Йосипович

1.      Основний музичний інструмент

2.      Основний музичний інструмент (ОКР «магістр»)

3.      Додатковий музичний інструмент

29

Мастєрських Олександр Миколайович

  1. Відео-інформаційні технології