Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Освітні програми та навчальні плани

Освітня програма 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано)

Освітній рівень перший (бакалаврський)

Навчальний план

Освітньо-професійна програма

Навчальний план (нова редакція)

Освітньо-професійна програма (нова редакція)

 

Освітня програма 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)

Освітній рівень перший (бакалаврський)

Навчальний план

Освітньо-професійна програма

Навчальний план (нова редакція)

Освітньо-професійна програма (нова редакція)

 

Освітня програма 025.00.01 Музичне мистецтво

Освітній рівень другий (магістерський)

Навчальний план

Освітньо-професійна програма

Навчальний план (нова редакція)

Освітньо-професійна програма (нова редакція)