Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Методологічний семінар кафедри (03 грудня 2014 року)

    03 грудня 2014 року на кафедрі інструментально-виконавської

майстерності було проведено методологічний семінар.

    Із доповідями виступили доценти кафедри:

    − Тітович Валерій Іванович («Особливості артикуляції та

акцентуації у клавірних творах Й.С. Баха»);

    − Ляшенко Ольга Дмитрівна («Художньо-педагогічна інтерпретація

музичного твору у професійній підготовці майбутніх учителів музичного

мистецтва»).

     Доповідач В. Тітович запропонував слухачам авторський погляд щодо

проблеми артикуляції, акцентуації та виявлення інтонованих інтервалів у

клавірних творах Й.С. Баха. Цей аспект роботи у класі основного музичного

інструмента є надзвичайно важливим для правильного прочитання нотних

текстів видатного композитора. Виступ був доповнений високопрофесійним

ілюструванням Валерієм Тітовичем інструментальних творів Й.С. Баха.

     Доповідач О. Ляшенко науково обґрунтувала сутність художньо-

педагогічної інтерпретації, навела дефініції цього поняття, сформульовані

різними авторами, розкрила структуру та функції означеного виду діяльності

вчителя музичного мистецтва. Цікавою була і презентація доповіді.

    В обговоренні виступів взяли активну участь викладачі кафедри.

01 copy  
 02 copy  
 03 copy copy  

04 copy