Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Нові публікації викладачів кафедри

     Професійна діяльність керівника музично-інструментального колективу : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
Автор – Пляченко Тетяна Миколаївна доктор педагогічних наук, професор кафедри інструментально-виконавської майстерності.
     Видання адресоване студентам освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” (Галузь знань – 0202 „Мистецтво”, спеціальність – 8.02020401 „Музичне мистецтво”). У посібнику висвітлено наукові засади професійної діяльності керівника музично-інструментального колективу, сформульовано вимоги до цього фахівця як педагога й диригента, визначено зміст професійно-педагогічних, особистісних і функціональних компетенцій керівника учнівського оркестру (ансамблю), розкрито соціальне значення, ознаки, функції та структуру музично-інструментального колективу.

 

Ст013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Формування професійних навичок і вмінь студентів на заняттях з основного музичного інструмента (фортепіано): навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
Автори – Гаркуша Людмила Іванівна, Економова Ольга Серафимівна, старші викладачі кафедри інструментально-виконавської майстерності.
        Посібник адресовано викладачам і студентам спеціальності «Музичне мистецтво». Видання присвячене актуальним проблемам професійної підготовки студентів-піаністів. У посібнику висвітлено сучасні підходи до формування педагогічної майстерності та розвитку творчих якостей студентів, надано методичні рекомендації щодо роботи над музичними творами різних стилів, жанрів, форм.

 

Ст014