Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Методологічний семінар кафедри інструментально-виконавської майстерності

89898

         1 березня 2017 р. у рамках методологічного семінару кафедри

інструментально-виконавської майстерності було представлено доповідь

заслуженого артиста України, доцента Стрельченка К. М. «Сучасні

аранжування та перекладення п’єс для баяна й акордеона в аспекті звуко-

тембрової специфіки інструментів».

       Тема доповіді була присвячена порівняльному аналізу характеристик

відмінностей звуковидобування і тембральних особливостей баяна та

акордеона з іншими музичними інструментами у творчому процесі

аранжувань і перекладень оригінальних творів. Стрельченко К. М.

ілюстрував на баяні приклади деяких п’єс класичного та естрадного жанрів,

де розглядалися ключові аспекти цього питання.

      Завжди існує чимало сторін проблематики розвитку концертної

діяльності баяніста та акордеоніста. Але жанрова особливість репертуару, яка

допомагає досягти вражаючого ефекту виконання, почуття впевненості в

більш широких стилістичних можливостях інструменту, займає особливо

актуальну позицію сьогодні.

Викладачі кафедри оцінили доповідь позитивно.