Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Науково-методологічний семінар «Неокласичні та необарочні риси баянно-акордеонної творчості українських композиторів 2-ї половини ХХ сторіччя»

1212121   

    

5 жовтня 2016 року на кафедрі інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв відбувся науково-методологічний семінар кандидата мистецтвознавства, доцента кафедри інструментально-виконавської майстерності Сподаренка Віктора Михайловича на тему «Неокласичні та необарочні риси баянно-акордеонної творчості українських композиторів 2-ї половини ХХ сторіччя».

У процесі доповіді було зазначено, що в баянно-акордеонній творчості українських композиторів починаючи з 60-х років ХХ століття починає проявлятись неокласична тенденція із значним виділенням необарочних рис багатьох композицій, що свідчить про появу нової стилістичної ситуації, пов’язаної з виокремленням оригінального репертуару від експансії транскрипцій і перекладів музики класицизму. На прикладах аналізу музичних творів баянно-акордеонної музики було продемонстровано характерні риси необарочної стилістики, що яскраво проявилась у «Мадригалі» В. Зубицького, Концертному триптиху «Страшний суд» В. Власова, а також в окремих композиціях В. Рунчака, в яких алюзія на стиль одного з композиторів минулого, пов’язана з адаптацією та переробкою жанрово-стильової моделі музичної композиції.

Впродовж науково-методологічного семінару доповідь В. М. Сподаренка супроводжувалась ілюстрованими прикладами аналізу музичних творів, що виявляло взаємозв’язок теорії з практикою та підтверджувало достовірність теоретичних узагальнень з можливим застосуванням отриманих знань в навчальній підготовці студентів.